WHY MUSEUMS? ODMs internationale formidlingsseminar

Why Museums_odm

Museernes samfundsrelevans sættes på dagsordnen på ODMs internationale formidlingsseminar 2015, der afholdes i Aarhus den 9.-11. marts 2015. Hvorfor er museerne her egentlig? Hvad betyder det at være et museum? Hvad skal der til for at et museum er relevant for samfundet i dag?

Museernes rolle er under forandring. Fra politisk hold stilles der stadig større krav til museernes samfundsrelevans, synlighed og evne til at gå i meningsfyldt dialog med borgerne. I det hele taget skal museerne placere sig mentalt tættere på nutiden og være ”forandringsagenter”. Kan man stadig være museum i mere traditionel forstand og gøre det godt? Eller skal der nyt udsyn og nye visioner til for at man som museum kan berettige sin eksistens?

På ODM’s internationale formidlingsseminar 2015 præsenteres og diskuteres forskellige bud på, hvordan museerne kan løfte opgaven med at fylde rollen som social samfundsaktør.

Detaljeret program og tilmelding via ODM’s hjemmeside. Følg med og tweet med på #whymuseums

 

 

One comment to “WHY MUSEUMS? ODMs internationale formidlingsseminar”
  1. Pingback: ‘Innovation rhetoric as a tool for publicity and fundraising’ | Musings

Skriv et svar