ABM samarbejde om lokalhistorie (modeludvikling)

Nu findes rapporten: Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde om lokalhistorieFase 2: Afprøvning af modeller som pdf på nettet – klik her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Rapport-om-kommunalt-ABM-samarbejde-om-lokalhistorie.pdf

Projektet ”Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde” har som formål at skabe grobund og grundlag for et tæt, organiseret, formaliseret og optimeret kommunalt ABM-samarbejde på det lokalhistoriske område på administrativt og fagligt driftsniveau. Fokus i projektet er at udnytte eksisterende ressourcer optimalt til gavn for brugerne, som gerne skulle mærke effekten i form af kvalitativt bedre tilbud.

Denne rapport dokumenterer anden fase af projektet, som er en afprøvning og videreudvikling af de modeller for samarbejdet, som blev udviklet i et projekt i 2008 . Videreudviklingen skete ved afprøvning af modellerne på tre konkrete centrale områder inden for ABM institutionernes kerneopgaver.

  • Et udstillings- dokumentations- og indsamlingsprojekt om ”Grønland i Aalborg” med henblik på permanent formidlingskoordination
  • Etablering af fællesmagasin for arkiv, museum, kunstmuseum og bibliotek
  • Oprettelsen og drift af en ABM læsesal: HistorieAalborg

I rapporten præsenteres erfaringerne med at arbejde med modellerne, de evalueres og udbygges i forhold til afprøvningen på virkeligheden.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne, Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum. Aalborg Universitet har bidraget med en konsulent. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen og Bibliotek og Medier.

Vi tager meget gerne ud og holder oplæg eller workshops, hvor vi videregiver vores erfaringer 🙂

I mellemtiden: god læselyst !

 PS. Rapport fra fase 1 af projeket finder I her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Modeludvikling-for-kommunalt-ABM-samarbejde-i-Aalborg-Kommune.pdf

English summary of the report: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/English-abstract-report-on-development-of-a-model-for-municipal-alm-cooperation-on-localhistory.pdf

Skriv et svar