Brugerdemokrati i undervisning på museer

Digitale medier og web 2.0 i undervisning på museer er et emne på rigtig mange museer rundt omkring i landet. Men hvordan kommer man lige i gang med at tilbyde undervisningsforløb som benytter sig af de nye medier og hvordan udnyttes web 2.0s muligheder bedst muligt?

wiki.digimus.dk er en platform tiltænkt undervisningsledere som ønsker at udvikle digitale, web 2.0-baserede undervisningstilbud. Wikien er en slags åben manual til det jeg definerer som brugerdemokratisk (kunst)undervisning. I brugerdemokratisk undervisning anvendes digitale medier og web 2.0-teknologier til at inddrage eleverne aktivt, således at de via museets hjemmeside er med til at formidle museets genstande videre til den brede offentlighed. ‘Brugerdemokrati’ henviser til, at eleverne i disse undervisningstilbud anerkendes som ligeværdige med museets voksne og faglige personale. Dvs. at de får en stemme i formidlingen af kunst, og der udvises respekt for deres ytringer og bidrag.

Wikien indeholder artikler som baserer sig på min magisterafhandlings konklusioner (Digitale medier og web 2.0 i brug på kunstmuseer. Et casestudie af undervisningen på Arken – Museum for Moderne Kunst og Thorvaldsens Museum samt en manual til brugerdemokratisk undervisning på kunstmuseer.), giver oplysninger om eksisterende projekter på kunstmuseer, ideer til samarbejdspartnere, oplysninger om relevante arrangemneter for undervisningsledere osv. Udgangspunktet lige nu er kunstmuseer, men målgruppen skal på sigt gøres mere bred, så sitet i fremtiden kan blive brugt som tværfagligt inspirations- og diskussionsforum museer iblandt. Min ambition med denne wiki er således, at brugerdemokratisk undervisning vil blive et mere udbredt fænomen på landets museer.

Læs mere om brugerdemokrati, få inspiration og del dine erfaringer på wiki.digimus.dk.

Skriv et svar