Computerspil og museer – Gaming the Museum

I april måned var vi to kommunikations- og webmedarbejdere fra Nationalmuseet, som deltog ved Museum and Web konferencen i Philadelphia. Jeg har skrevet lidt om det før og nu har Ida lavet et indlæg til vores vikingeblog om noget af det, vi tog med os hjem: nemlig dug frisk viden om museer og computerspil! Ved en gamingworkshop fik vi i samarbejde med medarbejdere fra The Smithsonian og The Getty udviklet idéen til et computerspil om Vikinger.

Og hvad er så det nye i det?
Noget af det som blev diskuteret mest på konferencen vedr. spil var det element, at computerspil ikke kun behøver relatere sig til undervisning, men sagtens og måske netop bør vægte underholdning i højere grad. På Nationalmuseet taler vi meget om, hvordan vi kan nå de ’frie’ unge og børnene – og et svar kan være at nå dem dér, hvor de er – på internettet! Det nye er derfor at udvikle et digitalt tilbud til børn og unge som ikke er undervisning, men underholdning. Ambitionen er at spillet skal spilles på hjemmepc’en af det ’frie’ barn.

Hvilket bringer os videre til to meget vigtige pointer – hvad skal vi give dem og hvor skal vi give dem det, for at indfri vores ambition!?

Nedenstående citat understreger netop, at vi bør og kan tænke innovativt i vores digitale formidling til børn, hvor hovedvægten kan lægges mere på den kvalitative oplevelse end på den kvantitative.

”Concentration on the mechanics of gameplay might suggest that we are uninterested in what are usually described as ‘learning outcomes’. In fact, we feel that good gaming offers much more in the way of kinetic, emotional and intellectual engagement than walk-through interactives with pre-determined outcomes ever can. ‘Learning’ need not be limited to the acquisition of new facts about the world or our collections, but might also include a change of attitude or feeling: an intimation of the scale of a collection, or a critical reflection on British imperial history.”
(Citat fra Museum and Web konference)

Læs resten af Idas indlæg på vores vikingeblog

Skriv et svar