Digitale tråde over landskabet – Brugerinddragelse i udviklingen af app til smartphone

Museum Midtjylland og Alexandra Instituttet skal hen over efteråret og vinteren i tæt samarbejde med brugere udvikle en app til smartphones. App´en skal tilføre en oplevelsesorienteret formidling til fundene ved Bølling Sø og fundet af Hammerumpigen. Fund af enestående national betydning, som i dag ikke har efterladt sig synlige spor i landskabet. Formålet er at gøre den skjulte kulturarv synlig og formidle historien, hvor den har fundet sted.

Midlerne er fra Kulturarvsstyrelsens Digitale pulje, heri 3 måneder til brugerinddragelse. Det tætte samarbejde med brugerne i projektet vil vi forsøge at dokumentere undervejs. Blandt andet ved at blogge her på formidlingsnet.dk med det formål at skabe gennemsigtighed i designprocessen. Vi vil eksperimentere med forskellige måder at gribe det an på, og håber til med at I har lyst til at dele jeres erfaringer?!

”Vi” er udviklere (Alexandra Instituttet), arkæologer (Museum Midtjylland) og ansvarlig for brugerinddragelsen (Museum Midtjylland) og vil ud fra hvert vores perspektiv blogge om projektet og de komplikationer og succeser, vi møder undervejs.

8 comments to “Digitale tråde over landskabet – Brugerinddragelse i udviklingen af app til smartphone”
 1. Vi havde ikke tænkt på at holde den form for workshop, men det er da oplagt. Jeg vil gå videre med idéen, for vi vil meget gerne være med til at undgå, at vi udvikler det samme, men i stedet gør det sammen eller udveksler erfaringer, så vi kan bygge ovenpå hinanden og derved højne niveauet.

 2. Pingback: Fanget i Malerierne

 3. Besøg på Museum of London
  65.000 downloads de første fire uger og en fortsat jævn strøm af downloads her 18 måneder efter, er det tydelige bevis på, at Museum of Londons app Streetmuseum er en succes.

  Projektet blev sat i søen af marketing maneger Vicky Lee, og det klare mål var at skabe opmærksomhed om de nye permanente udstillinger og for at positionere Museum of London som et moderne og aktuelt museum for londonerne. Målet var 5.000 downloads, og det blev mere end tidoblet bare indenfor de fire første uger.

  Selve app´en er godt beskrevet i videoen produceret af Brothers & Sisters, som var partnere i projektet. Link: http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo. Det skal dog lige tilføjes, at står man på stedet, er telefonens GPS stadig så upræcis, at man manuelt skal hjælpe til, før end at man bare tilnærmelsesvis når den fornemmelse af sammensmeltning, som videoen viser.

  Argumenterne for at udvikle museumsapps har i høj grad været for at fortælle historien på stedet og at fange nye målgrupper, der normalt ikke ville gå på museum. Sidstnævnte var ifølge Vicky Lee blevet slået fast med syvtommersøm. Til gengæld er det deres erfaring, at app´en i lige så høj grad om end ikke i højere grad bliver benyttet hjemme frem for i byrummet. Det var for dem underordnet, da det handlede om at få flere til at interessere sig for Londons historie. Dog havde de i den nye række af Dickens apps udviklet til særudstillingen ”Dickens and London”, valgt at version 2, 3, 4 og 5 af kun var gratis at downloade, hvis man stod på særlige Dickens steder i London. Et aktivt tiltag for at få brugerne ud i byrummet på de historiske steder.

  Begrundelsen for at gøre deres apps til betalingsapps var, at nu havde vist deres værd, og derfor var i position, så de kunne tillade sig at tage penge for det.

  Et andet i mine øjne lidt overraskende valg var, at de fra nu af kun udvikler til Iphone. Den første app Streetmuseum blev som undtagelse også udviklet til Android, men erfaringen var, at app´en fungerede bedre på Iphone og Ipad. Iphone var den mest hyppige smartphone i London, og desuden havde de pga. app´ens popularitet fået enorm meget PR gennem ITunes og AppStore.

  Museum of London vil fortsætte deres udvikling af apps og har sat sig for at være førende indenfor det felt. Vicky lagde ikke skjul på, at succesen var lidt af en tilfældighed, men apps var nu blevet en vigtig del af deres kommunikationsstrategi.

 4. Pingback: Overvejelser om mobilformidling

 5. Pingback: CKOs brugerinddragelsesnetværk og Digitale Tråde

Skriv et svar