Digit@lt til næste gang?

På næste fredag den 14. har vi deadline for næste digit@lt, og jeg vil lige høre, hvad vi har. Jeg har noteret, at der er mange, som er kommet på facebook siden sidste nummer: Statens Forsvarshistoriske, Vejle Museum, Moesgaard og Handels- og Søfart (har jeg glemt nogen?).

Så er der:
Øhavsmuseernes e.museumsprojekt: http://saltvandiblodet.e-museum.dk
Moesgaard: http://www.kongehojen.dk
GoldenDays med venner: http://www.kvindersvalgret.dk
Den genopstandne fortidsmindeguide: http://www.fortidsmindeguide.dk
Frilandsmuseet: http://kokkepigen.natmus.dk

… er der flere nye ting til dette nummer?

2 comments to “Digit@lt til næste gang?”
  1. Det er ikke noget dumt spørgsmål.

    Digit@lt er den nye rubrik, som “vi” har fået i Danske Museer. det har kun vlæret der to gange. Jeg har lovet at være en slags tovholder på det i starten, og pointen er, at ligesom der kommer nye trykte publikationer og opsættes nye udstillinger, så kommer der også hele tiden nyt digitalt indhold om museer og kulturarv.

    Jeg/vi samler så lidt op på det og skriver bare helt kort om, hvad der er kommet siden sidst og giver urlerne. På den måde kan vi også få de nye digitale ting ud til dem, der måske orienterer sig mere i fx tidsskrifter, og ikke sidder med snuden i skærmen hele tiden ligesom os ;-))

Skriv et svar