Efterlysning af gode eksempler på voksnes kompetenceudvikling i mødet med museet

Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area er titlen på et projekt, som NCK (Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik) i Östersund (Sverige) blandt andet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet (Aarhus Universitet) og med Aalborg Stadsarkiv som dansk projektpartner koordinerer. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Kernen i projektet er at undersøge hvilke kompetencer voksne opnår og får udviklet i deres møde med arkiver og museer samt i arbejdet/oplevelsen med samlingerne. Typen af kerne-kompetencer, der bruges som analyseparametre er fx: Kommunikation på modersmål – Kommunikation på andet sprog –  Basis kompetencer ift. matematik, naturvidenskab og teknologi –  Digitale kompetencer-    At lære at lære –  Interpersonelle og borger kompetencer –   Entrepreneurship –    Kulturudfoldelse.

Til brug for projektet efterlyses ”best practice” eksempler fra museer, som kan indgå som empiri (eksempler). Det kræver blot, at man tænker museets praksis ind i voksenlærings-sammenhæng, som måske kan forekomme lidt uvant.

Jeg skal derfor bede jer komme med eksempler på projekter eller permanente tilbud, som udvikler eller sætter gang i voksnes kompetenceudvikling og sende dem til mig: bej-kultur@aalborg.dk. Jeg vil så vende tilbage med uddybende spørgsmål. Det kan være alt fra registreringsprojekter, workshops, kurser, udstillingsaktiviteter, arbejdet med frivillige, venneklubber etc.

Det er tale om afledt formål, fordi museet ikke nødvendigvis har tænkt i lige præcis denne nytte (læring) i udformningen af aktiviteten, men set i bakspejlet er det ikke den dårligste måde at argumentere for nytten af at besøge muset eller endog udvikle nye tilbud med læring i focus.

Projektet Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area skal ende med udformning af et nordisk/baltisk masterkursus i emnet. Eksemplerne skal være med til at danne grundlag for en systematisk metodeudvikling og udformning af guidelines på området ”kulturarvs læring” i arkiver og museer.

Læs mere om Cultural Heritage Learning i denne artikel af Sofia Kling, der er projektkoordinator: Assessing Heritage Learning Outcomes, How do we do it –and  why?  paper fra juni 2010 på http://www.nckultur.org/en/attachments/article/106/Cultural%20Heritage%20Learning%20and%20other%20Learning%20Concepts.pdf

og Henrik Zipsane: Cultural Heritage Learning and other Learning Concepts, http://www.nckultur.org/en/attachments/article/106/Cultural%20Heritage%20Learning%20and%20other%20Learning%20Concepts.pdf

2 comments to “Efterlysning af gode eksempler på voksnes kompetenceudvikling i mødet med museet”
 1. Hej Bente,
  har du set denne konference:
  http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/museumsmeetadulteducators-mumae/

  Måske er den interessant for dig i denne sammenhæng.

  Med venlig hilsen

  Sofie Paisley
  Uddannelses- og kommunikationsmedarbejder/
  Education and Communication Manager
  M +45 31314832
  sp@dkmuseer.dk

  Organisationen Danske Museer/
  Association of Danish Museums
  Vartov, Farvergade 27 D
  1463 København K
  T +45 4914 3966
  F +45 4914 3967
  http://www.dkmuseer.dk

 2. Hej Bente
  Jeg ved ikke om det også kan have din interesse, men dette efterår gennemfører vi her på Viborg Stiftsmuseum i samarbejde med ANEX en kvalitativ analyse af bl.a. sprogskolekursisters (som alle er voksne) behov på museet. Vi skal selv bruge resultateterne til at udvikle specifikke undervisnings/omvisningstilbud til netop denne gruppe. Resultaterne af undersøgelsen bør ligge klar i marts 2011. Undersøgelsen er støttet af KUAS offentligeres selvfølgelig bagefter.
  I øvrigt et spændende projekt I har gang i!
  KH Rikke

Skriv et svar