.. et sted at starte

først og fremmest tak for et spændende og super velorganiseret arrangement.

Jeg synes vi som museer rækker meget ud allerede, hvilke ikke mindst bliver tydeligt har på mødet ved at snakke med kolleger rundt omkring.

En væsenlig overvejelse  jeg må gøre mig i forhold til vores arbejde på Heerup Museum er hvor mange kræfter vi har også på lang sigt. Med outreach skaber vi større rum for museumsaktiviteterne hvilket også på sigt giver mere arbejde uden det nødvendigvis betyder tilførsel af flere ressourcer. Derfor tænker jeg at et sted at starte kan være at synliggøre for de aktører i kommunen som allerede er ude med den udstrakte hånd – hvordan museet kan være en medspiller også helt konkret. Altså at gå med i andres projekter med et håndterbart tilbud. Denne metode vil sikre at andre fx integrationsråd eller børnekulturkonsulenter vil kunne sikre kontinuiteten for dem man har inddraget og museet vil kunne fastholde fokus på det man er bedst til.

Skriv et svar