…gøres hermed vitterligt:

Spændende arbejdsform i Gaby Porters session – mange gode kvikdiskussioner og ved grønt bord (ét af dem) en række commitments for fremtiden:

 CSHJ vil arbejde for at øge museernes digitale bevidsthed, fokus og kompetencer. (bla. ved at arbejde for 23-ting projekter o.lign.)

AWV vil samarbejde på tværs og vidensdele – og ikke kun tænke på besøgstal.

PAH vil samarbejde på tværs og ikke være så bange for det populære…. (og så gå på barsel)

CB vil åbne for det mere populære og knapt så elitære.

SG vil arbejde for at GoldenDays tænker endnu mere i aktualisering og synliggørelse af problematikken “djøficering”.

LF vil skrive en kronik og arbejde for at problemstillinger fra diskussonen inddrages i 2009-konferencen om inklusion

PH vil udkaste et projekt til, hvordan man synliggøer djøfficeringsproblematikken i dansk kulturliv – som udstilling eller happening

Skriv et svar