Generalforsamling i MiD

Foreningen af Museumsformidlere i Danmark
8. februar 2010.
Kunsthallen Brandts i Odense.
Efter sidste års store succes har vi igen i år valgt at kombinere generalforsamlingen i MiD med et spændende og lærerigt foredrag. Vi åbner også muligheden for at diskutere relevante museumsfaglige emner blandt andet i dagens afsluttende Videnskabscafé.

Dagens program:

Kl. 10.00: Foredrag ved Svend Erik Schmidt: “En af de ting, alle vi mennesker har til fælles, er, at vi er så forskellige- om læringsstile og formidling”

På humoristisk vis introducerer Svend Erik Schmidt, læringsstilsekspert og manden bag TV 2-serierne “Plan b” og “Skolen – verdensklasse på 100 dage” ideen om læringsstile.
Det forholder sig nemlig sådan, at den måde vi selv foretrækker at tilegne os nyt og svært stof på, også er den måde vi formidler nyt og svært tilgængeligt stof på.
Undervejs i foredraget vil du kunne kende dig selv, din bedre halvdel, dine børn og ikke mindst kollegaerne.
Al stof kan i princippet formidles på 4 forskellige måder. Foredraget anskueliggør hvordan.

Kl. 11.00: Generalforsamling
Kl. 12.00: frokost
Kl. 13.00: Videnskabscafé med deltagere fra kultur, natur og kunsthistoriske museer.
Læs mere om videnskabscafeen på www.vcaf.dk
Det er gratis at deltage i arrangementet. Tilmelding til dagen sker hos Birgit Pedersen på bp@aros.dk. senest onsdag den 3. januar 2010.
Indkaldes til generalforsamling 8. februar 2010, Kunsthallen Brandts, Odense.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af
7. Eventuelt
Forslag skal være formanden Carina Serritzlew i hænde senest den 3. januar og kan sendes til case@museumsalling.dk
GENERALFORSAMLINGEN ER VEJEN TIL AT BLIVE HØRT I DIN FORENING!
MiD

Skriv et svar