Hvad er kulturarvsinstitutionernes rolle ? – Vogtere eller formidlere

LFF (Landsforeningen til bevaring af fotografier og film) arrangerer kursus om Billeder, webpublicering og ophavsret 27. januar 2010 i Historiens Hus i Odense.
LFF vælger at dykke ned i problemstillinger, der har relation til formidling og tilgængeliggørelse af fotografier og film på internettet, fordi det optager mange af kulturarvsinstitutionerne, både museer, arkiver og biblioteker. Kurset sætter fokus på skismaet mellem, at det bliver lettere og lettere at publicere billeder og film på internettet. Der er store forventninger fra både bevillingsgivere og brugerne om at finde institutionernes samlinger på nettet. Men hvad med hensynet til ophavsret og etiske problemstillinger ?

LFF har inviteret repræsentanter fra forskellige abm-institutioner, der hver præsenterer deres projekter og overvejelser om problematikkerne, samt en jurist, der ser emnet fra denne vinkel.

Der er sat god tid af til spørgsmål fra deltagerne, som også opfordres med at bidrage med eksempler egne cases/ projekter under kursets forløb.

Program:

10.30 – 11.00: Indskrivning, kaffe og blødt brød
11.00 – 11.30 Bente Jensen, formand for LFF, arkivar, Aalborg Stadsarkiv: Skred i holdningerne til hvad der kan formidles og publiceres? Introduktion.
11.30 – 12.00: Cand. jur. Peter Kierkegaard, KLAR advokater, København: Ophavsretten og de offentlige billedsamlinger
12.00 – 13.00: frokost.
13.00 – 13.45: Ann-Sofi Forsmark, chef för fotografi- och filmsamlingarna, Stockholms Stadsmuseum och Lennart Ploom, chef för Avdelningen för omvärld och service, Stockholms Stadsarkiv, Kulturarv på webben – en policy for Stockholm by
13.45 – 14.15 spørgsmål til oplægsholderne
14.15 – 14.45 kaffe
14.45 – 16.15 case oplæg
case 1: Dan Nissen, områdedirektør, DFI: Carl Th. Dreyer på web – værk og liv dokumenteret
case2: Stadsarkivar Jørgen Thomsen og arkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv: Fyens Stiftstidendes billedsamling, Odense Stadsarkiv og FynskeBilleder.dk
case 3: Henrik Lundbak, museumsinspektør, Frihedsmuseet, ”Gratis tilgængelighed – et nødvendigt onde ?”
case 4: Kim Furdal, Museum Sønderjylland, overinspektør, ISL – Lokalhistorie: Ungdommens gerninger, det tyske mindretals billedarkiv

16.15 – 16.30 spørgsmål til oplægsholderne.
Kort afrunding

Pris
Medlemmer: 475,- kr.
Ikke-medlemmer: 675,- kr.
Studenterpris: 300,- kr.

Pris inkl. frokost og en øl eller vand (oplys venligst ønske om vegetarmenu)

Bindende tilmelding inden 22. januar 2010 til LFFs sekretær: Kim Furdal, kifu@museum-sonderjylland.dk eller tlf. 74 62 58 60
Ved tilmelding oplyses for offentlige institutioner EAN-nr.
Tilmeldingen er bindende – dog mulighed for afmelding med tre dages varsel.
Spørgsmål vedr. kurset – kontakt Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, bej-kultur@aalborg.dk eller 99 31 42 32 –
Se mere om LFF på www.fotoogfilm.dk.

Skriv et svar