Hvordan er et drømme-CMS

KUM-adm har igangsat et projekt som skal munde ud i en liste af Intranet/internet systemer som Kulturministeriets institutioner kan vælge imellem. Der er nedsat en projektgruppe, som skal fastsætte hvilke forretningsgange systemerne skal understøtte, og i denne gruppe er Webforum godt repræsenteret. Anne, Julie, Charlotte og Ulla fra Hirchsprung har meldt sig til gruppen. (baggrundsnotat findes på KUM-adms hjemmeside http://www.kumadm.dk/graphics/KUMADM/it-afdelingen/Hjemmeside_proces_og_styringsmodel.pdf)

Projektet kan sagtens ende med at få relevans også for institutioner der egentlig ikke er kulturministerielle… når det regner på præsten, har det jo en vis tendens til at dryppe på degnen. Så man kan sikkert udmærket forestille sig at andre institutioners beslutningstagere vil finde det relevant at skele til KUM-adm´s liste.

Så kom gerne med inputs her på bloggen! Hvordan skal et drømme-CMS være?
4 comments to “Hvordan er et drømme-CMS”
 1. Hej – jeg synes det er en chance for at tage et rigtig stort skridt i den rigtige retning hvis man kan gøre de rigtige ting i en proces som denne – intranet og cms blev fremhævet på Museums and the web som afgørnde hvis man ville fremme en åbning internt i sin organisation mod den åbenhed og udveksling der ligger i web 2.0 – man kunne måske få en udefra til at komme med input – f.eks Sebastian Chan fra Powerhouse Museum i Melbourne har erfaring med dette. Godt vi har folk i gruppen, så kan vi måske gøre dette til et tema og bruge lidt tid på at give input og mandat til jer andre ifm med at vælge de rigtige løsninger.

 2. Det lyder rigtigt spændende – har du nogle kontaktoplysninger på ham? Ellers kan jeg nok finde ham på nettet.

  Jeg tror desværre ikke at arbejdsgruppes indsats er tænkt strategisk i udgangspunktet. jeg har indtryk af at det er meget funtionelt – “Hvad skal et system kunne?”-tankegang. Men koblingen mellem intra og www er oplagt i forhold til 2.0. For hvor er det lige, at grænsen går mellem intern og ekstern kommunkation, når man har bortfiltreret følsomme ting og ting, der er så ufærdige at de lige skal koge lidt længere?

  Jeg synes også selv at der er grund til at tænke OpenSource og ikke blot tænke, men faktisk også sige det. Det vil være en helt ny sitaution hvis man – istedet for at anbefale et eller ti (eller hvor mange det nu måtte være) systemer, gik lidt mere offensivt til værks og faktisk i stedet satsede på at præge udviklingen gennem at satse på OpenSource og så sætte midler af til udvikling med baggrund i institutionernes behov.

  For mig at se er et drømme CMS frem for alt et der er så fleksibelt, at man hurtigt og gratis kan installere nye komponenter, moduler, oprette microsites – og migrere det hele til noget nyt, hvis det er dét man har brug for.

 3. Det optimale cms findes i sagens natur ikke… og cms’et bliver aldrig bedre end den udvikling der bliver lagt i det… og det er ekstremt ressourcekrævende! Kan og vil KUM håndtere det – også ud i fremtiden?

  Det perfekte CMS er gratis, fleksibelt, brugervenligt og under konstant udvikling og opdatering – med andre ord: Open Source! Jeg er derfor meget enig i Charlottes betragtninger om at satse på at præge udviklingen inden for et eller flere eksisterende Open Source løsninger.

  Hvis jeg skal komme med et bud et par sådanne applikationer virker cms’et Joomla og blogplatformen WordPress (som mere og mere ligner et godt alternativ til et tungt cms) som oplagte eksempler!

Skriv et svar