KUAS og udviklingen af gratis-værktøjer til formidling af samlingerne via de centrale registre

Kære alle,
De fleste af jer har sikkert også modtaget invitation nedenfor fra KUAS vedr. deltagelse i udviklingen af gratis online-værktøjer til formidlingen af samlingerne på baggrund af de centrale registre/databaser.

Hvilke tanker sætter invitationen i gang hos jer? Vi kan holde tiltaget op mod den diskussion, vi havde til ODMs årsmøde i formidlernetværket. En af de vigtige pointer vi kom frem til var behovet for hjælp til at drifte vores digitale formidlingstiltag og ikke altid halse efter at være nytænkende og udnytte nye teknologier. Det er svært at få rum til at drifte og raffinere de eksisterende, gode løsninger.

Er KUAS tilbud relevant for jer, hvilke muligheder og udfordringer ser I i det – ikke mindst apropos KUAS’ tematimer som nogen af jer også var til i går?

Skriv løs!
Bedste hilsner
Anne

Invitation til de danske kunstmuseer og kulturhistoriske museer

I de kommende tre år er der ekstra fokus på museernes formidling. Kulturarvsstyrelsen udvikler i de kommende år værktøjer til at berige den lokale formidling af indhold i Museernes Samlinger og Kunst Indeks Danmark – gratis online-værktøjer, museet vil kunne benytte til at synliggøre samlingen på internet.

En digital tidslinje vil være et af værktøjerne – og er beskrevet som et eksempel i det vedhæftede materiale – mens museerne opfordres til selv at komme med yderligere forslag og ønsker til formidlingstjenesten.

Planlægger museet en satsning omkring formidlingen af samlingen om godt et år – helst i første halvdel af 2009 – i form af udstilling, publikation, web, skoletjeneste..? Så kan museet overveje at byde ind i forbindelse med Regin-formidlingsprojektet.

Opfordringen til kort at formulere et web-formidlingsprojekt og indsende en projektidé som beskrevet i det vedhæftede dokument, gælder alle kunstmuseer og kulturhistoriske museer, der indberetter til Museernes Samlinger eller Kunst Indeks Danmark. Skema 2 kan også benyttes til at formulere nogle af museets egne ønsker til webværktøjer, der kunne berige formidlingen i det pågældende projekt.

3 comments to “KUAS og udviklingen af gratis-værktøjer til formidling af samlingerne via de centrale registre”
  1. Jeg synes det er en fremsynet idé at udvikle gratis værktøjer til brug for alle museer – ingen tvivl om det. Det er en af de ting der mangler for den decentrale udvikling og kultur omkring nye medier i branchen. Dog synes fristen at være så kort, at toget allerede er kørt.

  2. Jeg er med på opfattelsen af det fremsynede… Man kunne desuden påstå at det var den eneste vej frem, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at anvende systemet i formidlingsøjemed.

    Jeg har desværre ikke haft fornøjelsen af at modtage skrivelsen, og kan derfor ikke forholde mig til digitale tidslinjer og andre ideer. Hvad ‘gratis værktøjer’ præcis dækker over er også svært at vide… men det forekommer mig essentielt at REGIN er åben for udviklingen af applikationer der f. eks. kan ‘mashe’ med data andre steder fra f. eks. google maps el. flickr, og i det hele taget gøre det muligt at udvikle applikationer til ‘tredjeparts’ systemer – det være sig blogplatforme (blogger, wordpress) sociale netværkshjemmesider (facebook, flickr, myspace), samt forskellige CMS’er.

    Som jeg læser det citerede oplæg, er det primært eksterne brugere der skal formidles til, men der er bestemt også mange interne udviklingsmuligheder mellem institutionerne der kunne afprøves (jf. Ulf Bodins kommentarer under Charlottes indlæg om RSS d. 3.12) og eksperimenteres med gennem udvikling af ‘gratis værktøjer’ – for slet ikke at tale om en kombination af begge…

Skriv et svar