Kultur-, Naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2014, del II: Kulturarvens væsentlighed

Kulturarvens væsentlighed

Kulturarvens fremtidssikring og finansiering
Thomas Bloch Ravn, Direktør, Den Gamle By

Kulturarvens fremtidssikring og finansiering Bevarer vi kulturarven for eftertiden eller nutiden, for forskere eller for folk? Skal museerne finansieres af offentlige tilskud, egne indtægter, fondsdonationer eller private sponsorater? Skal museerne være institutioner eller virksomheder, offentlige eller private, indadvendte eller publikumsorienterede? Er der tale om enten/eller eller et både/og? Hvad er fordele og ulemper? Er det i det hele taget vigtigt at bevare kulturarven, og kan man forestille sig andre platforme for at gøre historien til et fremtidigt reservoir for inspiration og nytænkning?

13.40-14.00 Nationalmuseets forskning – prioritering og finansiering
Lene Floris, Vicedirektør, Nationalmuseet

Nationalmuseet modtager heldigvis ofte midler fra fonde til forskellige formål. Hvilken betydning har det for Nationalmuseets virksomhed? Og hvordan Nationalmuseet prioriterer sin opgaver i forhold til de bevillinger som museet modtager fra staten og fonde.

14.00 – 14.20 Et fondsperspektiv på museernes drift og udvikling
Frank Rechendorff Møller, Fondschef, Augustinus Fonden

Hvem har ansvaret – og hvem tager ansvaret – for museernes drift og udvikling? Hvad bestemmer fondene egentlig? Hvori består modsætningsforholdet mellem offentlige og private interesser, når kulturarven skal finansieres? Feltet er fyldt med aktører, der ofte – med ikke helt ringe politisk tæft – iscenesætter en fortælling om de økon0miske forhold i sektoren.
Med erfaringer fra på denne ene side den offentlige forvaltning af kulturinstitutioner, myndighedsudøvelse samt politisk rådgivning og på den anden side forvaltning af Augustinus Fondens private midler vil Frank Rechendorff Møller give et bud på myter og realiteter, når fondene støtter museernes arbejde med kulturarven.

14.20-14.45 Kulturarv set fra to stole
Karsten Ohrt, Formand for Ny Carlsbergfondet

Hvad kulturarv er for en størrelse, og hvorfor bliver noget kunst til kulturarv og andet ikke? Hvordan forvalter man bedst det ansvar som de magtfulde positioner i kulturlivet giver i forhold til vores fælles kulturarv?
I kraft af sin dobbelte erfaringsramme som tidligere direktør for Statens Museum for Kunst og nu formand for Ny Carlsbergfondet, har Karsten Ohrt som leder forvaltet kulturarven fra to af de mest indflydelsesrige institutioner i dansk kunstliv. Han beretter om sine erfaringer med og refleksioner over, hvad henholdsvis museernes og fondenes roller er i forhold til kulturarven.

Skriv et svar