Museumsformidlere i Danmark: Generalforsamling og temadag 2013

MiD magasin

Indkaldelse til MiD´s Generalforsamling
+ Temadag og Videnskabscafé

Mandag den 4. marts 2013
kl. 10.00 – 15.00
i Riddersalen på Nyborg Slot

Program
09.30: Ankomst, kaffe og the
10.00-11.00: Generalforsamling 2013
Dagsorden udsendes to uger før arrangementet. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 15. februar 2013 på carina.serritzlew@aarch.dk
11.00-12.00: Rundvisning på Nyborg Slot ved Afdelingsleder Janus Møller Jensen
12.00-12.45: Frokost
12.45-15.00: Temadag og Videnskabscafé: ”Den gode fortælling – og museet” med oplæg fra Michael Valeur, Poul Sverrild, Janus Møller Jensen og NN. Se omtale

Tilmelding senest d. 22. februar 2013 til MiD´s kasserer på kasserermid@gmail.com

Pris for deltagelse
Deltagelse inkl. frokost for medlemmer (2013): gratis
Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab for 2013 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis. Et årligt medlemskab koster 300 kr.
og gælder frem til 31/12 2013.
Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 350 kr.

Praktiske informationer
Arrangementet afholdes på Nyborg Slot, Slotsgade 34, Nyborg, tlf. 65 31 02 07.
Fra togstationen i Nyborg kan man gå tværs gennem byen til Nyborg Slot, eller tage en af de lokale busser fra stationen. Begge muligheder tager ca. 15 min.

Temadag og Videnskabscafé: ”Den gode fortælling – og museet”
Temadagen har fået overskriften ”Den gode fortælling – og museet” på baggrund af fortællebegrebets aktuelle genrejsning. Temadagen vil forsøge at belyse fortællingen som formidlingsform i og udenfor en klassisk museumsramme. Ligeledes vil vi belyse det identitetsskabende formål, som fortællingen får, når museumsinstitutionerne definerer sig selv på ny indadtil og udadtil. Hvordan påvirkes museets historieformidling af det ”løsslupne” fortællebegreb? Betyder museets fysiske ramme og samling overhovedet noget, hvis vi lader fortællingen råde?
Vi har bl.a. inviteret forfatter Michael Valeur til at fortælle om sit arbejde med at forvandle fakta til medinddragende formidling. I den efterfølgende videnskabscafé byder tre indbudte museumspersoner ind på emnet med afsæt i de institutioner de hver især repræsenterer. Med dagens overskrift som omdrejningspunkt lægges der op til debat.

12.45-13.45: Michael Valeur: Den gode fortælling – og museet
Oplægget vil tage udgangspunkt i de projekter Michael Valeur har arbejdet med. Det vil omfatte en introduktion til forskellige interaktionsformer og metoder til at inddrage museumsgængeren aktivt, samt refleksioner over, hvordan historisk materiale lader sig omsætte til interaktive oplevelser. Han vil også komme ind på udfordringen med at iscenesætte historiske forløb i flerstrengede fortællinger og hvordan man kan udnytte det fysiske og virtuelle rum, som en aktiv ressource i formidlingen.
Michael Valeur er forfatter, men har siden midten af halvfemserne især arbejdet med interaktive fortællinger både som fiktion og faglig formidling. Ud over diverse computerspil, har den faglige formidling omfattet en interaktiv installation på Statens Museum for Kunst, mobiltelefonkoncepter for Experimentarium, et crossmedia-koncepter for Kræftens Bekæmpelse og to Augmented Reality koncepter for Københavns Befæstning. Uddybende information findes på www.michaelvaleur.dk

Videnskabscafé
13.50-14.00: Poul Sverrild, Museumsleder af Forstadsmuseet i Hvidovre. Mag.art. i Historie fra Københavns Universitet. Specialiseret i urbaniseringshistorie og metodearbejde med udpegning af kulturarvsværdier i det industrialiserede landskab. Arbejder med forstadens historie og kulturarv.

14.00-14.10: Janus Møller Jensen, Afdelingsleder på Nyborg Slot, Østfyns Museer. Ph.d. i Historie fra Syddansk Universitet med speciale i korstogene.

14.10-14.20: NN
14.20-15.00: Diskussion og kaffe
15.00: Tak for denne gang. På gensyn til Formidlingsmødet i Horsens d. 12.-14. marts 2013.

Skriv et svar