Museumsformidlere i Danmark, GF og Temadag

Generalforsamling i MiD

Så er det tid til MiD’s årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med en spændende temadag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar. Send en mail til Carina Serritzlew Carina.Serritzlew@aarch.dk 

Alle medlemmer opfordres til at sende forslag og stille op til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter temadagens afslutning. Dagsorden og revideret regnskab mailes ud 14 dage før generalforsamlingen. Til orientering er vedhæftet referatet og vedtægtsændringer besluttet på generalforsamlingen 2013.  

Temadag: Innovation, interaktion og kulturhistorisk formidling

Hvordan etableres en kulturhistorisk udstilling i en utraditionel ramme? Og hvilke muligheder giver det? MiD’s temadag foregår i spinderihallerne i Vejle, som er et af Danmarks største udviklings- og innovationsmiljøer, hvor kreative mikrovirksomheder, etablerede virksomheder, viden- og kulturinstitutioner og det offentlige mødes på kryds og tværs og sammen skaber vækst og forretningsudvikling. Kom og hør museumschef  for VejleMuseerne Ove Sørensen fortælle om tankerne bag ved at placere et nyt museum – Kulturmuseet Spinderihallerne – i et erhvervs- og kulturcenter og museumsinspektør Steen Rosenvinge Lundbye fortælle om tilblivelsen af det nye museum, og hvorledes fremtiden ser ud for det. Til sidst byder projektleder Morten Teilmann-Jørgensen fra Kongernes Jelling ind med et oplæg om, hvordan sikrer man, at museets faglighed ikke bliver klemt i bestræbelserne på at flytte grænser.

Dagens program:

Tid: d. 24. februar kl. kl.10 -15.30 (generalforsamling kl. 10 -11.30)

Sted: Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

Tilmelding: Tilmeldingsfrist d. 19. februarkasserermid@gmail.com

Pris: Deltagelse inkl. frokost er gratis for medlemmer (2014). Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab for 2014 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis: 300 kr. Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 350. Yderligere information: Dorthe Danner Andersen: 42 34 53 93/dorthedanner@gmail.com

 Læs mere om Museumsformidlere i Danmark her:

http://www.museumsformidlere.dk/

 

Skriv et svar