ODM Årsmøde/formidling i Odense

Så er programmet for ODMs (Organisationen Danske Museer) årsmøde/formidling kommet. Da et af indsatområderne for det fremtidige arbejde i organisationen er webformidling, kunne mødet nok have interesse for folk her i netværk (nb. mødet er kun for medlemmer af ODM):

Brandts Klædefabrik, auditoriet, Brandts Torv 1, 5000 Odense C.
torsdag d. 25. okt 2007 kl. 10– 5.

Formidlingsnetværket indbyder til årsmøde i Odense. Her skal netværkets rolle i forhold til ODM og andre formidlingstiltag fastslås. Der nedsættes permanente arbejdsgrupper, inddelt efter indsatsområder, som skal arbejde med det pågældende indsatsområde fremover. Der er fri tilmelding i grupperne. (Det kan forventes, at disse grupper vil blive hørt i politisk orienterede spørgsmål)

Hvordan er det med børn på museerne? Der er stort politisk pres på mange museer for at rette formidlingen mod børn. Men kan museerne levere en formidling af tilstrækkelig høj faglig kvalitet? Fordele og ulemper diskuteres med udgangspunkt i to museers erfaringer.

Minimum 25 deltagere.
Tilmeldingsgebyr: Kr. 200,00 (inkl. kaffe, + Frokostsandwich m. øl/vand)
Tilmeldingsfrist: Senest den 16. oktober 2007 (arrangementet er kun for medlemmer af ODM)
Tilmelding skal foregå elektronisk på ODMs hjemmeside: her

Program
Kl. 9.30 – 10.00 Indskrivning og kaffe
Kl. 10.00: Velkomst
Kl. 10.10: Lene Floris, Formand for ODM: ODM og formidlingsnetværket: Hvad skal det? Hvad kan det? Tanker og visioner om netværkets rolle. Oplæg til workshops.
Kl. 10.40: Søren Friis Møller, Uddannelseschef: Muligheder for kompetenceudvikling på formidlingsområdet – et politisk satsningsområde.
Kl. 11.10: Pause
Kl. 11.25: Inddeling i grupper, der kommer med input til de nye indsatsområder.
1: PR/kommunikation/markedsføring.
2: Børneformidling/Skoletjeneste/skolernes delmål
3: Udstillinger og oplevelsesproduktion
4: Webformidling
Kl. 12.45: Frokost
Kl. 13.15: Hanne Strager, Formidlingschef, Zoologisk Museum: Børn på museum, velsignelse eller forbandelse?
Kl. 14.00: Karsten Ohrt, Direktør på Statens Museums Kunst: Kvalitet i børneformidling
Kl. 14.45: Afsluttende diskussion.

4 comments to “ODM Årsmøde/formidling i Odense”
  1. Jeg har meldt mig til den permanente arbejdsgruppe, men kan desværre ikke deltage i mødet i Odense, fordi jeg er ude at sprede det genealogiske evangelium.

    Men jeg håber da, at flere andre også vil gå med i gruppen.

  2. Jeg ville da også gerne have tilmeldt mig webgruppen, men kan heller ikke deltage den dag. Kan man blive tilknyttet en gruppe alligevel? Det er vel en pointe, at så mange som muligt deltager på længere sigt – måske du kunne forhøre dig, Julie?

  3. Jeg har også tænkt mig at deltage i Odense – vi (dvs. deltagerne i arbejdsgruppen ‘kurser i ODM’ – Charlotte, Anne, Julie og jeg) har aftalt med Søren Friis Møller/ODM, at han indledningsvist skitserer det arbejde, der allerede pågår i gruppen her.

Skriv et svar