Omtale af Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum

I juni 2008 udkom “Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum” på forlaget Systime. Bogen er skrevet af Ane Hejlskov Larsen, lektor i museologi og kunsthistorie, Center for Museologi, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet og Sally Thorhauge, lektor i engelsk og billedkunst og master i museologi, Horsens Gymnasium. Nedenfor har vi – forfatterne – skrevet en omtale af bogen.
Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum giver læseren redskaber til at forstå, beskrive og reflektere over et museum som et lærings- og oplevelsesmiljø. Den sætter læseren i stand til at analysere museerne, deres formidlingsmåder og den fælles kulturarv og at placere museerne i en kulturhistorisk, videnskabshistorisk og samfundsmæssig sammenhæng.Bogen demonstrerer, hvordan museumsanalysen kan begynde som et veltilrettelagt museumsbesøg, hvor der arbejdes med vigtige spørgsmål som f.eks.:

“Hvem ejer kulturarven?”

”Hvis historie formidles i museumsudstillinger?” og

”Hvordan ændrer en genstand betydning, når den kommer på museum?”  

I syv kapitler forklarer bogens forfattere centrale museumsbegreber med billeder og cases. Hvert kapitel afsluttes med opgaveforslag, som kan løses af unge mennesker, som er i gang med forløb og projekter, der inddrager museer.

Det overordnede formål med Museumsgrundbogen er at give læserne viden om museerne som faglige videnscentre og om deres fortolkninger af historien, naturen og kunstarterne. Bogens teoretiske afsnit, analysemodeller og -værktøjer, forslag til hvordan et besøg kan tilrettelægges og opgaver kvalificerer læsernes brug af de naturhistoriske museer, de kulturhistoriske museer og kunstmuseerne, både som eksempler på forskningscentre, som læringsressource og som konkret formidlingspraksis.

Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum giver læserne redskaber til at forstå et museum som lærings- og oplevelsesmiljø, hvor den fælles kulturarv forvaltes og fortolkes. Bogen kan inspirere museumsformidleren, når denne planlægger og tilrettelægger sin formidling, ikke mindst i forhold til unge mennesker i gang med en gymnasial uddannelse. Den giver indsigt i museernes kulturhistoriske, videnskabshistoriske og samfundsmæssige betydning. Den lægger op til, at museerne som ekstern læringsressource kan bruges på lige fod med traditionelt undervisningsstof på gymnasieniveau. Der er mange fordele ved dette, for eksempel: De unge 1) får konkret erfaring med at arbejde med samfundets mest centrale institution i forhold til vores fælles kulturarv; 2) møder og arbejder med skolens fag på en vidensinstitution, hvor disse anvendes i praksis; 3) får indblik i og opøver nye læringskompetencer i et eksternt, uformelt læringsmiljø; 4) oplever professionelle formidlere og forskere uden for skolen.

Bogen kan købes hos Systime, og koster kr. 225, – (med moms).

Skriv et svar