Open Call til korte oplæg på ODM’s Formidlingsseminar 2016

NB: Call’et er nu lukket.

Open Call til Formidlingsseminar
Til Formidlingsseminaret den 7.-8. marts 2016 søger vi 10 korte 7 minutters oplæg, der sætter fokus på seminarets overordnede tema ”Kunden har altid ret”. Du kan se introteksten og det fulde program for seminaret her

http://www.dkmuseer.dk/content/odms-formidlingsseminar-2016-0

Vi søger oplæg, der fokuserer på museets brugere i bred forstand eller reflekterer over museets forhold til publikum. Da formidlingsseminaret er et kollegialt mødested vil oplæg, som drejer sig om ”Hvad gik galt” og hvad lærte vi af det, være meget velkomne. Det samme gælder selvfølgelig de fede projekter, hvor tingene gik op i en højere enhed.

Formen er stram: 7 minutter pr. oplæg med 14 slides, der forwarder automatisk hver 30. sekund. De valgte oplæg vil blive præsenteret i plenum på seminarets første og anden dag. Hvis dit oplæg bliver valgt får du yderligere information om formen.

Hvis du er interesseret i at holde et 7-minutters oplæg på seminaret, skal du senest fredag d. 29. januar 2015 sende en mail til Morten A. Skydsgaard, skyd@sm.au.dk, og Mie Ellekilde, mie@mmex.dk, med en ganske kort præsentation af emnet for din præsentation (max 1/2 side). Du får svar om dit oplæg er kommet med på seminaret d. 5. febtuar.

NB: Du er også velkommen til at sende en artikeludgave af dit oplægsforslag til MiDs magasin. Det drejer sig om kort artikel på max 2.400 karakterer (ca. 1 side) gerne med et billede eller to. Redaktionen vil blandt de indsendte artikler udvælge 10 til 15. Artiklen skal være redaktionen i hænde senest den 22. januar 2016 og skal sendes til Michael Gyldendal mg@tekniskmuseum.dk

Udklip3

Skriv et svar