Speeddating III

Museernes største udfordring:
At redefinere museets rolle: Hvad er det i museumsbegrebet som stadig er relevant for omverdenen?

Museets kernekompetencer, hvor vi kan bidrage med noget unikt:
Museet har genstanden som sit udgangspunkt. Det gør museernes forskning og formidling unik.

Museerne skal tilbyde sine kompetencer i gennem partnerskaber på tværs af faggrænser og andre skel.Vi skal lægge berøringsangsten fra os og tro på vores værdi for det omgivende samfund.

Skriv et svar