Why exhibitions? ODMs internationale formidlingsseminar 2014

Så er programmet for ODMs internationale formidlingsseminar 2014 offentliggjort. Temaet er Why exhibitions? og der er sidste frist for tilmelding 17. januar.

Langt de fleste museer i dag udbyder en række forskelligartede formidlingsaktiviteter fra outreach og brugerinddragelse over rollespil, værksteder og omvisninger til forskellige digitale tiltag. Men museernes primære eksistensberettigelse som fysiske manifestationer er udstillingen. Udstillingen er den besøgendes direkte møde med det er i udstillingen, at de besøgende har mulighed for at møde de fysiske genstande, som er grundlaget for vores viden om og naturarv. Men hvad skal vi egentlig med udstillingen?

Indenfor de seneste år er skiftende særudstillinger blevet en stadig større del af museernes praksis og har mere eller mindre erstattet eller taget fokus fra de permanente præsentationer af museernes samlinger. Genstande præsenteres på mange nye måder, så udstillingerne kan imødekomme generelle samfundstendenser som stigende brugerinvolvering, krav om personlig relevans, en hurtig digital udvikling mm. Museernes udstillingspraksis har ændret sig over årene – men hvordan og hvorfor? Hvordan arbejder museerne med genstande, fortæller historier, pirrer nysgerrigheden, stiller svære spørgsmål og forsøger at finde svar? Og hvordan skabes de allerbedste udstillinger for museets gæster samtidig med, at nye brugergrupper tiltrækkes?

ODMs internationale formidlingsseminar 2014 sætter fokus på udstillingen og de muligheder og udfordringer, som de fleste museer står overfor i dag. Gennem en række danske og udenlandske oplæg og workshops sættes udstillingen på dagsordenen: Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Og hvor kan vi gå hen?

Se programmet og tilmeld dig her

2014formidlingsseminar

 

Skriv et svar