, , , , ,

Social inklusion: Kursus i samarbejde med British Museum og Manchester Museum

Hvordan gør man brugerinddragelse til et dynamisk element i museets strategiske tænkning? Organisationen Danske Museer udbyder kurset ”Social Inclusion” der giver mulighed for at finde svarene i samarbejde med social Inclusion-eksperter fra British Museum og Manchester Museum.

, ,

Diplomuddannelse i Kunst og kulturformidling

Kunst- og kulturformidling til børn og unge – Se evt. mere på www.kunstdiplom.dk

Hvordan kvalificerer man ”nuet”?
Hvordan bringes fantasien i spil i formidlingen?
Hvordan kan oplevelser åbne for lysten til at skaffe sig ny viden?

Kulturformidlerdiplomuddannelsen er en nyskabende uddannelse, der – med direkte udgangspunkt i det kunstneriske og kulturelle fagområde – uddanner nye formidlere til at skabe oplevelser for børn og unge. Oplevelser som kvalificerer nuet for børn og unge. Oplevelser som kan stimulere de unges lyst til at skaffe sig mere viden.