CKOs brugerinddragelsesnetværk og Digitale Tråde

Vi fik mulighed for at præsentere Digitale Tråde over Landskabet for CKOs brugerinddragelsesnetværk onsdag den 7. december 2011. Set up´et var to hold, der skiftede mellem at høre om Digitale Tråde og ud fra mere færdige produktioner se og høre om, hvordan CAVI arbejder med brugeren i deres formidlingsinstallationer.

Karen Johanne fra Alexandra Instituttet og jeg havde 15-20 minutter til at præsentere forløbet ud fra form, indhold og udbytte af brugerinddragelsen. Foruden at lægge ører til, bad vi deltagerne om på to post its at notere projektets styrke og projektets udfordring. Det blev til en masse interessante standpunkter, som vi har taget med videre i arbejdet.

F.eks. havde vi da kun haft en workshop med unge fra gymnasiet og TEKO. Det havde åbenbart præget vores perspektiv så meget, at det blev nævnt, at en udfordring var, at vi havde (for) stort fokus på de unge. Hensigten har hele tiden været at køre med to sideløbende grupper -de unge og +60 – men forskellige omstændinger havde gjort, at +60 workshoppen var blevet udskudt. Vi tog det derfor op til efterretning. Ét var, at det var den eneste workshop, vi havde at forholde os til, men noget andet er, at selv om vi synes, at kildekritikken blev holdt hævd, var det alligevel interessant at opleve, hvor hurtigt vi lod os begejstre af en gruppes interesse og idéer.

Vi har siden også haft +60 holdet i aktion, balancen er genoprettet og bevidstheden om den kildekritiske tilgang er blevet skærpet yderligere. Det fortæller også om fordelen ved at have forskellige ”slags” brugere involveret, når formidlingstiltag skal afprøves, evalueres og udvikles.

CKO: Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi

CAVI: Center for Avanceret Visualisering og Interaktion

Skriv et svar