Digital dannelse

Hvis man møder til et sølvbryllup i badedragt og konsekvent spiser med fingrene er der stor chance for, at der efterfølgende bliver længere mellem invitationerne. Men dannelse handler ikke nødvendigvis om smoking eller evnen til at håndtere en hummergaffel.

For noget tid siden optrådte begrebet ”digital dannelse” på Esben Fjords facebook-profil. Jeg er blevet så glad for udtrykket, at jeg synes det fortjener en nøjere diskussion og større udbredelse.

Ved ”dannelse” forstår vi i reglen, at en person har erhvervet en viden og nogle egenskaber, som gør ham eller hende i stand til at betjene sig af et sæt kulturelle koder. Det er koder, der er så udbredte, at kendskabet til dem er afgørende for udvikling og vedligehold af sociale kontakter.

Hvilken viden og hvilke færdigheder kunne ligge i begrebet ”digital dannelse”? Hvad kunne være et godt bud, lige nu og her?

At have minimumskompetencer?
Man må kunne benytte de mest almindelige programtyper (fx tekstbehandling, fotobehandling, mail m.m.) på et jævnt brugerniveau samt kunne downloade og installere almindelige plugins og programmer, samt benytte søgetjenester.

At kunne skabe indhold?
Man bør være i stand til at skabe indhold på nettet. Der er mange steder at pege på som mainstream lige pt. – fra blogs til YouTube – men det er ikke enkelte steder, der er det vigtigste. Det væsentlige er, at man er i stand til at skabe indhold med én eller flere alment brugte tjenester, og dermed have en stemme samt en platform for digital kontakt.

At kunne udvikle relationer?
Man bør være i stand til at knytte og udvikle sociale kontakter via digitale medier. Dvs. at kunne deltage i fx debatfora, googlegrupper m.m. på en kollaborativ og konstruktiv måde, uden at troll´e eller lignende.

At kunne øve digital kildekritik?
Man bør kunne vurdere – eller i hvert fald være opmærksom på – forhold, der kan have indflydelse på en digital kildes værdi. Fx domæne-ejerskab, alder, indkommende links fra andre sites, etc.

At være udviklingsparat?
Man må være klar til at prøve nye tjenester, værktøjer og muligheder for digital kommunikation og publicering. Af de web m.m.-tjenester som er almindelige i dag, er der stensikkert nogle, som er erstattet af andre indenfor 3-4 år.

Jeg har nu vovet det ene øje, vel vidende, at himlen let kan falde ned over mig … og i erkendelse af, at dét der kunne være relevant i dag, ikke nødvendigvis er det om et år. Er der andre – eller flere – bud på en digital Emma Gad?

Indlægget er cross-blogget fra http://www.nckultur.org

2 comments to “Digital dannelse”
 1. Begrebet ´digital dannelse´ har faktisk været i brug ret længe. Fx talte det norske forsknings- og komptencenetværk for IT allerede for fire-fem år siden om digital kompetence som en kombination af tekniske IT-færdigheder og digital dannelse (‘digital Bildung’).

 2. Hej Thomas, og tak for kommentaren.

  Vi kan så konstantere, at jeg er bagud 🙂

  Men er “digital bildung” ikke i højere grad noget der svarer til “digitale kompetencer”, dvs. mere rettet imod den synsvinkel, der også indgår i EU´s nøglekompetencer?
  Sådan som jeg har læst og opfattet dette, omfatter den digitale nøglekompetence mest det, som jeg kalder “minimumskompetencer” og “digital kildekritik”.

  I EU´s definition synes jeg at der fx står en del om konkrete redskaber, fx regneark, tekstbehandling, databaser, m.m. men mindre om kravene fra det sociale web og den “rullende kvalificering” som er det jeg mener med at være udviklingsparat. Jeg synes heller ikke, at hensigten om, at man skal kunne skabe nyt indhold på nettet er udtryk helt tydeligt?

  Men har du evt. nogle links til nogle tyske steder, som beskriver “digital bildung” lidt mere?

Skriv et svar