Et supersmukt arkiv!

zwolle1

Takket vaere Bentes gode kontakter dag har vi besoegt to spaendende  ABM-institutioner, historiecentrum i Zwolle og en tilsvarende institution, dog mere integreret, i Niewland. Begge steder gav gode og inspirerende arkivoplevelser.

Folkene i Zwolle har et meget omfattende program for skoler og en inspirerende tilgang til samarbejde med lokale, historiske foreninger m.m. Et af undervisningsprodukterne var en kase med “Dobbelt Foto”, dvs. kasser med fotos fra foer og nu som kan danne grundlag for sammenlingning. Det er bestemt set foer, men pointen i Zwolle var, at historiecentret havde mulighed for at custtomize kasserne til de enkelte, interesserede lokalmiljoer. En anden spaendende ide var udvikling af aktivitetsideer til brug for B&B-programmer – altsaa for boern og deres bedsteforaeldre.

Desuden var Zwolle-centret et af de aestetisk flotteste arkiver jeg har set: aaben og moderne arkitektur, men med brug af arkivistiske elementer, saa man ikke paa noget tidspunkt glemmer, at det er arkiver og arkivalier, der ligger til grund for hele virksomheden. Ogsaa gaarsdagens besoeg paa Amsterdam Stadsarkiv gav et kig paa en aestetisk udformet og overordentlig laekker laesesal, som det maa vaere en fryd af vaere arkivbruger paa.  Paa stadsarkivet hoerte vi, at brugerne havde foelt en form for “empowerment” i forbindelse med aendringerne, at bruge stadsarkivet fik en anden vaerdi og betydning efter flytningen. Og paa historiecentret havde man oplevet, at brugen af ordent “historiecenter” i setdet for arkiv, havde aabnet kontaktmuligheder til nye brugergrupper som maaske aldrig havde foelt sig tiltrukket af det “gamle” navn. Er betegnelserne “arkiv” og “museum” i virkeligheden for nogle en hindring ….? Kan det vaere mere hensigtsmaessigt at bygge navne,  identitet og brand op omkring essensen af det som er institutionernes grundemne – nemlig historie og interessen for samme?

….og ioevrigt har vi set en meget smart model i arkivkasser. Med indbygget fingerhul:

smart_arkivkasse
Indlaegget crossblogges paa arkivformidlingsbloggen

Skriv et svar