Formidlingens rolle anno 2012 – Hertil og ikke længere?

Anna Karina Kjeldsen, ph.d.-stipendiat, mag.art. Aarhus Universitet, projektdeltager på Det Strategiske Museum
Formidlingsseminar 2013 “Museet på Tværs”, onsdag den 13. marts 2013 kl. 9.00-9.45

I flere år har museumsverdenens diskussion om formidling handlet om formidlingens rolle og placering i museet. Fokus har været på forholdet mellem formidlingen på den ene side og de øvrige “kernemuseale” processer og fagligheder på den anden. Men måske er det på tide at hæve blikket. For er formidlingen det rigtige sted at starte, hvis tværgående samarbejder og processer er endemŒlet? Er det radikalt nok? Og hvorfor tales der kun om “på tværs” i forhold til bevaring og forskning – hvad med administration, ledelse og markedsføring?

http://bcom.au.dk/research/academicareas/ccc/forskning/currentresearchprojects/detstrategiskemuseum/

http://pure.au.dk/portal/files/9678/low_res.jpg

2 comments to “Formidlingens rolle anno 2012 – Hertil og ikke længere?”
  1. Pingback: Hva er formidling? |

Skriv et svar