Forskningsformidling for museerne

Kære netværkere

Museerne er også med til at formidle videnskab af den lidt tungere slags via de elektroniske medier. Om videnskabsformidling ligger der en del stof på det nye site Videnssamfundet

Blandt andet ligger et par bøger til download: Hvidbog om dansk forskningsformidling samt de to bilagsbind Fra universitet til samfund. Forskningsformidlingens infrastruktur og Selskaber og tidsskrifter.

Der er også en del nyheder for formidlere. Senest er der kommet en fortegnelse over konferencer og møder.

hilsener
Jørgen Burchardt
pt. Teknisk Museum
og redaktør af Videnssamfundet

Skriv et svar