Fra gode vaner til usikker grund

Anne Boukris, tidl. minoritetsforsker, ekspert og rådgiver inden for inklusion, publikumsudvikling og interkulturel kommunikation, Equal Consult
Oplæg til Medborgerskab, Internationalt formidlingsseminar 2012,
26.3.2012, kl. 17.00 – 17.30

Den moderne museumsformidler bør stille flere og usikre/undersøgende spørgsmål og således lade elever og publikum komme med svar(ene). Ideen om et aktivt medborgerskab forudsætter en langt mere intensiv dialog, som udfordrer traditionelle formidlingsmønstre og forforståelser.
Formidlingsdesign og kuratoriske processer er ikke længere en isoleret faglighed, der kan betragte sine publikummer som loyale – og budskaber og objekter som neutrale – og som centrum for publikums oversættelse inden for et etableret og kontrolleret kanon.

Det er et spændende og næsten uberørt område at række museet frem til modtagere/oversættere og dialoglystne eller ikke-dialoglystne publikummer. Denne proces sker forud for repertoiret og forudsætter dialog og nytænkende partnerskaber. Det stiller også andre krav til markedsføringen og kommunikationen generelt. Når man ikke har adgang til alle individer og borgergrupper hvilken adfærd og hvilke bevægelser skal metoderne udsættes for og måske endda hvordan skal metoderne omtænkes.

Læring og interaktivitet med inklusion som formål udfordrer en række idealforestillinger om gennemskuelige sociale hierarkier og etablerede dannelsesidealer. Reel inklusion og et aktivt medborgerskab forudsætter stor risikovillighed. I denne del af medborgerskabssamtalen er der fokus på konkrete eksempler og spørgsmål der skaber grobund for nye perspektiver på en solidt forankret omend (måske) skrøbelig kulturform.

Det er hensigten at oplægget rækker ud til alle dele af museumsverdenen.

#medborgerskab

Skriv et svar