Invitation til europæisk medborgerskab

Henrik Zip Sane, landsarkivar, direktør for Jamtli og professor ved Linköping Universitet, Sverige

I flere europæiske lande har man oplevet en reaktion i forhold til den stigende globalisering og europæiske integration. Reaktionen sker ofte gennem initiativer som stimulerer nationalisme, men også gennem aktiviteter
og nytænkning omkring medborgerskab. Sådanne aktiviteter har ofte det fornemme mål at kunne skabe en opfattelse af fællesskab og integration.
På europæisk niveau har man gennem flere år haft tilsvarende initiativer omkring medborgerskab, der har bygget på et fundament af det, man opfatter som fælles europæiske værdier. I oplægget præsenteres disse værdier, og det diskuteres hvordan værdierne er blevet til mål for livslang læring og har fået betydning for udformningen af europæisk kulturpolitik. Inden for denne europæiske ramme findes også plads til fx nordiske initiativer på området og man kan spørge sig selv, om disse initiativer præges “oppefra” EU eller “nedefra” de respektive nordiske lande.
Endelig ser vi på nogle konkrete eksempler på “citizenship building” fra kulturarvssektoren i Europa som Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik har kendskab til.

#medborgerskab

Skriv et svar