Input til ODMs internationale formidlingsseminar 2015

I marts 2015 afholdes ODMs internationale formidlingsseminar i Aarhus. Evalueringerne fra seminaret 2014 er arbejdsgruppens afsæt for at definere det overordnede tema og de underliggende spor og vinklinger.

Under den overordnede arbejdstitel ”Museet i samfundet” har arbejdsgruppen opstillet en række spørgsmål:

Hvad kan museerne tilbyde samfundet?
Kan og skal et museum påtage sig et samfundsmæssigt ansvar på lokalt og/eller nationalt plan? Og i givet fald hvordan? Hvilken rolle kan de små og mellemstore museer spille i forhold til de lokale samfund? Og hvilken rolle udfylder de store nationale museer i forhold til mere generelle samfundsmæssige opgaver? Kan/skal et museum have en vision om at være med til at forandre samfundet? Eller kan man stadig ”bare” være museum i traditionel forstand og gøre det godt?

Hvordan bliver museerne ved med at være aktuelle og debatskabende i et foranderligt samfund?
Kan et museum forme og omforme sin identitet løbende og derved bevare sin aktualitet i et samfund under forandring? Hvordan definerer vi ”kulturarv” i et globaliseret og multikulturelt samfund? Er der etiske og/eller faglige grænser for hvad et museum kan formidle?

D. 14. august mødes arbejdsgruppen igen og skal med udgangspunkt i disse spørgsmål skabe rammerne for formidlingsseminaret 2015. Og vi vil meget gerne have input til denne proces; hvem og hvordan kan vi belyse disse problemstillinger? Send idéer til oplægsholdere, vinklinger, museer, andre fagligheder mm til pernille@mmex.dk  inden d. 10. august.

På forhånd tak for hjælpen!

 

Skriv et svar