Lidt realtids-kommunikation på Kulturnatten

Med brugen af sociale netværkssites følger et naturligt behov for tilstedeværelse. “Vi kan ikke være alle steder” – er et synspunkt som man ofte støder på. Nej, det er ikke muligt, og de fleste danske kulturarvsinstitutioner er kun ganske få steder ud af den vrimmel af muligheder, der findes når man ser på fx Brian Solis informative konversationsprisme.  

De sociale medier var en revolution i den måde vi kommunikerer med vores brugere og interessenter på, og den har måske knapt nået at bundfælde sig alle steder.  Men  ligger der ikke en ny udfordring klar, én som vi måske allerede bruger lidt – men måske ikke i så høj grad har italesat?

Jeg refererer her til dét man kunne kalde ”realtids-revolutionen”, en stadigt stigende forventning om digital tilstedeværelse og kommunikation af begivenheder, mens de sker.  Løbende  information, rapportering, tilbagemelding, dialog, etc.  som netop udnytter de sociale platformes mulighed for at binde digitale og analoge relationer sammen i nuet.

På Nationalmuseet prøvede vi i meget beskedent omfang med lidt realtids-kommunikation til kulturnatten.  Som ”hovedmedier” brugte vi Twitter og opdatering af vores FB. Lidt løbende fotografering og en lille hurtig video (begge på husmorniveau) blev det også til.

Jeg skal være den første til at indrømme, at formen bestemt kan udvikles ud over det vi gjorde.  Vi sendte 7 tweets i løbet af aftenen og skiftede en smule mellem at bruge #kulturnat og #kulturnatten eller ingenting. Der var også andre, bl.a. Nordisk Råd, som brugte Twitter på aftenen, men vi var ikke mange institutioner. På FB blev det til 5 opdateringer og vi lagde ca. 10 fotos ud på vores flickr.  Via den fikse mulighed flickrslidr.com kom billederne også ind i en (tagbaseret) visning på forsiden af natmus.dk. Her blev de liggende et par dage som en lille fotofortælling om vores kulturnat.  

Man kan så spørge, om der var nogen, der sad og ”fulgte med” digitalt. På aftenen fik vi 3-4 tilbagemeldinger på facebook, og en 10-12 views på fotos m.m. På Twitter startede vi med  23 followers før kulturnatten og har nu 31. Hvor mange der rent faktisk så vores tweets er svært at vide, eftersom mange jo tilgår Twitter via andre tjenester, bruger feed´et etc. Men en væsentlig pointe er, at efterhånden som flere og flere får smartphones, udviddes mulighederne for at være i kontakt med hinanden uden hensyn til sted og fast internetopkobling.

Et yderligere aspekt af realtidsaktiviterne er, at de har en lille hale.  På Facebook steg antallet af pageviews til 92 (ca. en fordobling) på kulturnatten. Forholder man sig kun til de kvantitative forhold og fx sammenligner med antal klik på artikler i nyhedsbreve etc. er det ikke så dumt, når vi har ca. 760 venner.  Men det vigtigste i aktiviteten er vel at være dér, hvor andre som er glade for kulturarv, historie etc. befinder sig, og at prøve at blive en del af en god dialog om disse emner.

Et af de felter, jeg ser som en betydelig udfordring er at sammenflette vore forskellige rum. Og kan ét af midlerne ikke netop være at udforske anvendelsen af realtidskommunikation?

På Nationalmuseet holdt vi den digitale kontakt til kl. ca. 23.30 på kulturnatten, og vi har flere små ideer under overvejelse.

Skriv et svar