Museet på tværs: ODMs internationale formidlingsseminar 2013

I 2013 bliver ODMs internationale formidlingsseminar afholdt d. 12.-14. marts. Med udgangspunkt i de indkomne evalueringer og inputs fra postkassen på seminaret i år, har arbejdsgruppen besluttet, at afsættet for formidlingsseminaret 2013 bliver museet på tværs med formidlingen i centrum – på tværs både internt i organisationen såvel som eksternt i forhold til tværfaglige samarbejdsprojekter.
• Hvilke udfordringer og potentialer er der, når museets formidling arbejder på tværs af fagligheder og politiske interesser? Bliver museernes formidling beriget ved at inddrage andre fagligheder eller mister den en del af sin egen faglighed? Hvilke problematikker eller bonusser opstår der, når museets formidling går på tværs af afdelinger og institutioner og bryder med politiske og sociale interesser? Hvor går det godt og hvor går det galt? Og hvorfor?

• På mange museer ses formidlingen stadig som et add-on til museets udstillings- og forskningsvirksomhed. Hvordan kan museerne arbejde med at nedbryde interne skel mellem de fem søjler, så formidlingen bliver en integreret del af alle museets arbejdsområder? Kan og skal formidlingen tænkes ind i museernes indsamlingspolitik eller i bevaringen af værkerne? Og hvilke dilemmaer og udfordringer medfører det?

• I de seneste år har det danske museumslandskab været præget af fusioner på tværs af fag og geografi. Hvordan påvirker disse fusioner formidlingen på det enkelte museum? Hvor ligger udviklingspotentialet og faldgruberne? Og skaber fusioner nødvendigvis gode præmisser for samarbejde på tværs?
Dette er nogle af de aktuelle problematikker vi tænker det kan være relevant at debattere på formidlingsseminaret 2013.
Bidrag med dine idéer til en idébank
Har du hørt en oplægsholder, oplevet en problematik eller besøgt eller hørt om et museum i Danmark eller udlandet, der kan give arbejdsgruppen inspiration til sammensætningen af programmet for formidlingsseminaret 2013, vil vi meget gerne høre fra dig. Send navnet på personen eller institutionen og et par linjer om, hvorfor netop denne case, person eller dette sted er relevant for formidlingsseminaret 2013. Alle de mails, vi modtager, vil blive samlet i en idébank, som arbejdsgruppen bruger som inspiration i arbejdet med at sammensætte programmet for seminaret. Alle de ovenstående spørgsmål vil ikke nødvendigvis blive behandlet på seminaret, men de sætter en overordnet ramme for emnet. Send dine idéer til arbejdsgruppen på lyngniels@mail.dk senest d. 10. august 2012.
Med venlige hilsner fra
Arbejdsgruppen 2012-2013: Kitt Boding-Jensen, David Lynge Hein, Dorthe Godsk Larsen, Leslie Ann Schmidt, Sally Thorhauge, Anne-Mette Villumsen, Hans Henrik Appel, Pernille Lyngsø

Skriv et svar