Museumsformidlere i Danmark Generalforsamling 2012

INVITATION

MiD- generalforsamling 2012 – Temadag om sociale medier.

MiD afholder sin årlige generalforsamling og temadag om sociale medier, mandag d. 27. februar 2012 kl. 10:30-15:30 på Odense Bys Museer.

Deltagelse inkl. frokost er gratis for medlemmer (2012).

Er du ikke allerede medlem kan du tegne et medlemskab for 2012 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis: 250,-

Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 300,-

Tilmelding senest d. 25. februar 2012 til Dorte Danner Lund: ddl@museerne.dk

Vi glæder os til at se jer!
/MiD

Dagens program:

10.30:

MiDs Generalforsamling 2012

11.30-15.30:

Temadag om sociale medier

Med Web 2.0 er der sket en generel udvikling på nettet, der har betydet en revolution i måden, vi forstår digital kommunikation på. Udbydere som f.eks. Facebook, YouTube, Twitter og Wikipedia stiller alle en tom ramme til rådighed, og indholdet bestemmes af det, brugerne selv skaber. Det handler om at dele oplevelser, viden og holdninger. Brugerne af de sociale medier tales også “prosumers” – en sammensmeltning af producer og consumer – og betegnelsen understreger, at brugerne er medaktører i kreative skabelsesprocesser.

Giver det mening for dit museum at bruge medier som f.eks. Facebook, Wikipedia, Twitter og YouTube? Temadagens program giver et indblik i, hvad forskellige sociale medier kan og ikke kan bruges til og problematiserer, hvordan museer kan gøre brug af dem.

Charlotte S. H. Jensen fra Nationalmuseet/Rigsarkivet arbejder med sociale medier. Hun fortæller om tilstedeværelse på nettet og deler ud af sin viden om best practis og erfaringer. Kåre Mulvad er selvstændig web-udvikler og viser how to do it right. Kåre Muldvad ser på, hvordan vi skaber sociale fællesskaber, og hvilke roller vi som kulturaktører skal løfte for at lykkedes med vores virtuelle tilstedeværelse. Carina Serritzlew, formand for MiD, fortæller om Skive Museums brug af Facebook og mediets potentiale i museets undersøgelse og formidling af Skivefestivalen. Anne Provst Skinnerup fortæller om Giveegnens Museums twitterprojekt, og Phd-studerende Nanna Holdgaard er med os via Skype fra Australien og stiller skarpt på museernes brug af Facebook.

Program:

11.30-12.15: Charlotte S. H. Jensen: Tilstedeværelse på nettet.

12.15 FROKOST

13.00-13.45: Kåre Mulvad: Om sociale medier og how to do it right.

13.45-15.30; Videnskabscafe med oplæg, diskussion og kaffe

Oplæg:

13.45-14.00: Carina Serritzlew: Skivefestivalen på Facebook

14.00-14.15: Anne M. Provst Skinnerup: Give Egnens Museum twitter

14.15-14.30: Nanna Holdgaard – deltager via YouTube og Skype: Museernes brug af Facebook.

Diskussion og kaffe

15.30: Tak for I dag

Skriv et svar