MuseumsUndervisningsUddannelse på vej

ODM har indgået partnerskab med Skoletjenesten på Sjælland om udviklingen af en MuseumsUndervisningsUddannelse, MUU. Uddannelsen er et af ODMs efteruddannelsestilbud i formidling, som også omfatter kurser i digital formidling. MUU bliver en redskabsorienteret uddannelse, der skal ruste museumsansatte m.fl. til at varetage udvikling, annoncering og gennemførelse af undervisningsaktiviteter for forskellige grupper i det danske skolesystem. Formålet er både at bibringe viden og færdigheder i et brugerorienteret perspektiv, og samtidig at styrke erfaringsudveksling og netværk.

MUU vil bestå af to grunduddannelser, der henvender sig til to forskellige målgrupper. Grunduddannelse A henvender sig til alle med ansvar for at udvikle og udbyde undervisning. Den består af 4 moduler af 2 dage. Formen vil være en vekselvirkning mellem teori, praksiseksempler og øvelser. Centrale indholdselementer er skolernes læreplaner, børn som målgruppe, didaktiske værktøjer, redskaber til evaluering, supervision og brugerinddragelse, best practice i forhold til undervisningsrum, bookingsystemer mm, samt hvordan man integrerer undervisningsfunktionen og skaber synergi med de øvrige museumsfunktioner. Grunduddannelse B henvender sig til alle, der arbejder med undervisning i praksis. Uddannelsen består af et enkelt modul af to dages varighed og fokuserer primært på læringsteori og didaktiske redskaber.

Derudover tilbydes en række tilvalgsmoduler af 1-2 dage, som vil gå i dybden med mere specialiserede emner, fx ungdomsuddannelserne som målgruppe og drama og rollespil som metode.

Det er centralt for ODM og Skoletjenesten på Sjælland, at MUU svarer behov og ønsker i museumsverdenen. Derfor inddrages personer fra bl.a. MiD og ODMs formidlingsnetværk i en referencegruppe, der giver sparring undervejs, ligesom resultaterne fra Kulturarvsstyrelsens kortlægning af undervisningsaktiviteterne på de statslige og statsanerkendte museer inddrages i udviklingen. Endelig tilstræber MUU at bygge videre på de gode erfaringer fra MuseumsFormidlerUddannelsen.

De to grunduddannelser vil blive udbudt første gang i efteråret 2009. Uddannelsen gennemføres med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, så deltagerbetalingen kan holdes meget lav. Prisen for grunduddannelse A ventes at ligge under 10.000 kr. og grunduddannelse B under 2.500 kr.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne til projektleder Marie Damsgaard Andersen, tlf. 6014 7357, mda@skoletjenesten.dk

Skriv et svar