Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling

Videncenter for historie- og kulturarvsformidling, Jelling
Formidlingsseminar “Why exhibitions?” Mandag d.10/3-2014 kl. 20.30
 

Ved årsskiftet åbner det nye videncenter for historie- og kulturarvsformidling ved University College Lillebælt. Centret er blevet etableret i direkte forlængelse af den nye skolereform, som gennem bedre og mere varieret undervisning og nye undervisningsformer, skal styrke elevernes læring og skolens faglige niveau. Målet er at styrke børns og unges viden og forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag.Videncentrets opgave bliver at videreudvikle grundlaget for formidling og undervisning i historie og kulturarv og skabe ny viden om, hvordan og på hvilken måde historie og kulturarv kan formidles.

Oplægget præsenterer det nye center og de muligheder og overvejelser, der ligger i forhold til inddragelse af museerne i det fremadrettede arbejde med den nye skolereform.

http://ucl.dk/wp-content/uploads/2013/06/jellingsten-runer.jpg

 

Skriv et svar