10×7 minutter

Præsentation af 10 danske udstillingscases. Sessionen er en mulighed for at få et bredt indblik i hvad der sker på den danske udstillingsscene lige nu. Hvis man har spørgsmål eller gerne vil vide mere, kan man møde de 10 oplægsholdere på eftermiddagens marked.

 

Video: Det starter efter 5:50 min. Så spol frem.

Hjemløs – det er her jeg bor

Martin Brandt Djupdræt, overinspektør, Den Gamle By

I 2012 kunne Den Gamle Bys gæster se udstillingen ”Hjemløs – det er her jeg bor”, der viste den hjemløse Ulrik Szkobols hjem. Udstillingen dokumenterede en del af byens liv som sjældent kommer på museum og var samtidigt et unikt brugerinddragende projekt, der rejste spørgsmål om hvad museer kan og ikke kan.

Dette er ikke en krig. En fotoudstilling om 1864

Sarah Giersing, forskningsbibliotekar, Det Nationale Fotomuseum 

Da Magritte malede sit berømte maleri af en pibe med teksten: “Dette er ikke en pibe”, understregede han, at et billede – uanset hvor godt det ligner – altid er en repræsentation. Med den kommende udstilling ”Krigens Spor” som case, sætter jeg spørgsmålstegn ved fotografiet som kighul til fortiden. I en udstilling er fotografier også genstande med deres egen materialitet og historie. 

 

Frem med fingrene – Nyt kulturhistorisk museum i Vejle

Steen Rosenvinge Lundbye, museumsinspektør, VejleMuseerne

VejleMuseerne har skabt et museum, hvor man helst skal røre ved tingene, swipe på skærmene og trykke sig frem til lige den information og oplevelse, man har lyst til. Kodeordene er viden i flere lag og interaktiv formidling, hvor publikum selv beslutter at skøjte eller fordybe sig. Det er svært for nogen og en leg for andre. Hør om, hvad der er lykkedes og ikke.

 

Flyvholm Redningsstation – et ubemandet udstillingssted

Inger B. Knudsen, museumsinspektør, Lemvig Museum

Flyvholm Redningsstation ligger ved Harboøre – øde, og i sagens natur tæt på Vesterhavet. Det er lige her, historien om strandinger og redningsvæsen skal formidles! Lemvig Museum har i mange år ønsket at holde redningsstationen åben hele året. I 2013 gjorde Lemvig Museum derfor stationen til et ubemandet udstillingssted. Men hvordan lader det sig praktisk gøre? Og hvilke overvejelser er værd at gøre sig, når man udstiller uden opsyn?

 

Danmarks Borgcenter – Danmarks nye oplevelsescenter for middelalderens borge, konger og magt.

Christian Irgens, kommunikationsansvarlig, Museum Sydøstdanmark

Glem alt om traditionelle middelalderudstillinger, her bliver unikke genstande iscenesat med abstrakte projektioner, street art og rå arkitektur. Hele oplevelsen understøttes af et stemningsskabende soundtrack, der skifter tema afhængig af, hvor den besøgende er i udstillingen. Formålet med det utraditionelle udstillingskoncept er at præsentere den besøgende for en række universelle fortællinger om magt, alliancer, venskaber, storhed og fald, som kan relateres til ens eget liv, og på den måde skaber forbindelse mellem nutiden og den fjerne middelalder. 

 

Viborgere – en brugerinddragende udstilling om medborgerskab

Anne-Mette Villumsen, museumsdirektør, Skovgaard Museet

I 2012-2013 kuraterede Skovgaard Museet i Viborg en brugerinddragende udstilling, hvor borgere i Viborg Kommune blev inviteret til at lave et selvportræt, som skulle udstilles på museet. Med udstillingen ville vi undersøge indbyggerne i Viborg Kommunes relation til museet, diskutere museets rolle på lokalt og nationalt plan, og udfordre smagsdommeriet. Hvad lærte vi egentlig fra udstillingen, og fik vi opnået det, vi gerne ville?

 

Så kan de lære det, kan de – hvad enten de vil eller ej!

Jan G. Larsen, museumsinspektør, Naturhistorisk Museum Aarhus

Ny permanent udstilling på Naturhistorisk Museum – ”Den globale baghave”.
Tanker angående læring i udstillinger, angående udstillingsrummet som fænomen, åbne spørgsmål til publikum og hvorvidt den naturhistoriske udstilling er kultur.

 

Fremtidens museum i Holstebro

Ann Bodilsen, museumsinspektør, Holstebro Museum,

Holstebro Museum har i mange år gået med en drøm om at skifte de gamle udstillinger fra begyndelsen af 1990’erne ud med nye. Det har været en langvarig proces, som vi især de sidste par år har arbejdet intenst med. Oplægget vil koncentrere sig om selve processen i arbejdet med de nye planer, men idéerne bag de nye udstillinger vil også kort blive præsenteret.

 

Fyn – midt i verden

Ellen Warring,museumsinspektør, Odense Bys Museer

Odense Bys Museers nye kulturhistoriske udstilling, ”Fyn – midt i verden” er en udstilling, der har som ambition at sætte genstandene – det fysiske bevismateriale for levet liv i forgangne tider – i centrum. Udstillingen er opbygget tematisk, og i tid strækker den sig fra den ældste stenalder til nutiden. Film, lyd, lys og billeder er centrale elementer i udstillingsfortællingen.

 

Det første togt – computerspil i særudstillingen Viking, Nationalmuseet

Gitte Engholm, museumsinspektør, Nationalmuseet & Morten Ranmar, producer, No Parking

I spillet ”Det første togt” møder man en viking, der stiller en række opgaver, der vil vise, om man kan kalde sig en ægte viking og gøre sig fortjent til at komme med på vikingetogt. Udviklingen af spillet, valg og overvejelser undervejs vil være omdrejningspunktet. 

Skriv et svar