Netværksmøde d. 29/3, kl. 13:00 på Rosenborg

Netværksmødet kommer til at foregå hos Axel Harms på Rosenborg i morgen d. 29/3, kl. 13.00. Her kommer en foreløbig dagsorden:

1.) Mikkel orienterer om Nodem06
2.) Netværkets nærmeste fremtid, Ideer til temaer og møder
3.) Netværkets ‘digitale’ fremtid:
Ønsker vi at dele vores blog op i en åben/lukket del?
Ideer til andre digitale tiltag?
4.) Evt.

2 comments to “Netværksmøde d. 29/3, kl. 13:00 på Rosenborg”
 1. Hov – jeg har haft dette referat liggende i dagevis!!!

  Kort beslutningsreferat af netværksmøde 29/3 på Rosenborg

  Tilstede: Mikkel, Anne, Lærke, Julie, Kathrine, Erling, Axel, Rune, Bettina, Rasmus

  Nodem
  Mikkel orienterede om Nodem og nævnte desuden en række spændende projekter, fx et australsk ”open udstilling”-projekt som involverede blogging fra den kinesiske mur, og oplyste at denne blog havde trukket flere besøgende end museets egen, ordinære webpræsentation.

  Webforums fremtid og arbejdsområder:
  Der var bred enighed om, at forumet fortsat ønsker en tilknytning til ODM men naturligvis også gerne vil have en vis autonomi på linje med andre grupper.

  Overordnet set bør Webforum bruges til at oplyse om nettets muligheder for museer og i det hele taget placere den digitale tilgang til museerne og deres emneområder bedre i den formidlingsmæssige diskussion, herunder arbejde for at fastslå at det digitale er en integreret del af museumsbesøget.

  I den efterfølgende diskussion blev flere emner berørt:

  Hvad er museets fremtidige rolle på nettet? Hvilke opgaver har museet og hvilke krav stiller det til formidlingen, når enhver i princippet kan webudstille, blogge og vise videoer/fotos med historisk anknytning?

  Hvilke institutioner/instanser bør – på nationalt plan – facilitere og koordinere webudviklingen på museer? Herunder ikke mindst: Stille redskaber og muligheder til rådighed for institutionerne. I øjeblikket foregår dette meget decentralt, hvilket fremmer uhensigtsmæssig, kortsigtet ”projekt- og kassetænkning”. I Sverige og især i Norge findes der mere samlede planer og strategier (ABM-utvikling)

  E-læring og E-museum: hvordan virker e-museum? Vil det i praksis vise sig som en god model, og hvordan vil dets fremtid forme sig, når projektmidlerne udløber?

  Projektstøtte: Der var enighed om, at de nuværende former oftest er utilstrækkelige, fordi der ikke er midler til at sikre en levedygtighed og udvikling over tid. Fremtidens støttemuligheder bør i højere grad værre proces-orienterede og bl.a. inkorporere drift/udvikling, værktøjsudvikling (fx således at viden eller værktøjer lægges i en fælles pulje).

  Det vedtoges:

  – at der fortsat arbejdes med at finde bloghosting hos kulturhotel
  at oprette diskussion af statistik/budgetter via bloggen (afventer ny blog).
  at lade debatten om museal netkultur samt programmer, freeware etc være åben.
  at lade debat, som rummer delvist interene oplysninger foregå i lukket rum.

  – at udforme artikel om projekt contra proces-tænkning på det museale webområde.
  – at afholde nyt møde mellem 1-15 juni (dog ikke den 11 som er MIK-temadag)
  o temaet bliver mobilteknologi. Her vil Julie og Anne orientere om igangværende projekter: Desuden vil mobilundvervisningsspillet ”Mulighedernes Land” fra Frilandsmuseet blive gennemgået.
  Erling vil give hands-on instruktion at gøre museets hjemmeside tilgængelig på mobil.

  – at Anne, Rune, Jule og Charlotte påtager sig at samle kursusønsker til diskussion i ODM.

  – Ideer til kommende møder:
  o Mash-ups (hvordan kan vi bruge det musealt?)
  o Sociale medier – skal vi bruge mySpace, Youtube – og hvordan?
  o CMS – fordele og ulemper
  o Opensource: typo3, joomla!, plone
  o Statistik
  o Standarder, skal man overholde W3C og hvorfor??
  o Bedstpaanettet og vurdringskriterierne

Skriv et svar