Skolerne bruger ikke websites

Der er sikkert flere, som har bemærket weekenden artikel i Politiken “It-udstyr for millioner samler støv på skolerne” og dagens i CW “Folkeskolen er en it-ørken“.

Det er jo lidt trist at læse, når man tænker på de mange gode websites, som ikke mindst kulturarvsinstitutionerne har udviklet, fx på e-museum.

Nu er selve rapporten ude på dream´s website og her kan man læse, at en del lærere gerne vil opprioritere brugen af hjemmesider og af  “netbaserede undervisningsmidler”. Derimod er der ikke rigtigt interesse for mobil og 2.0 teknologier. Især det sidste synes jeg er ærgerligt, og mener at Kirsten Drotner har ret, når hun påpeger, at it-baserede læremidler ikke kun handler om at læse en tekst på nettet,  søge på websites og skrive på pc.  Det handler også om at kunne skabe og dele viden på nettet.

Et andet vigtigt punkt, som man måske kunne tilføje, er at fremtidens (nutidens) samfund har brug for kompetence i at kunne “forstå nettet”. Man skal kunne skrive og kommunikere i sociale medier.  Man bør også kunne se på websites, analysere deres indhold, udseende, afsender m.m. og vurdere lødigheden af det, som de rummer.

Har kulturarvsinstitutioner noget særligt at byde ind med her? Analyse af oplysninger, at veje deres troværdighed og indhold mod hinanden, hænger jo sammen med nogle af de kildekritiske færdigheder, som er en del af “kulturarvsfolkets” kernekompetencer.

Har andre læst rapporten – og måske mere grundigt end jeg, der kun har skimmet?

Skriv et svar