agurketid og fremtid

Efter selv at være blevet drivhusejer, er ordet “agurketid” blevet anderledes håndgribeligt. Det ER i ordets bogstaveligste forstand agurketid netop nu, også i den overførte betydning og tilsyneladende også på formidlingsnettet med enkelte undtagelser. Jeg har netop med glæde læst Kasper Bøgs indlæg om udstillingskonceptet på Odense Bys museer, for det gav da et pust af liv til den hensygnende udvekslings-, diskussions- og erfaringsdelingsside m.m.

sharing is (still) caring

Rune Clausen, der, som jeg selv, sidder i styregruppen for Formidlingsnetværket under ODM, og står bag dette websted, var inde på tilsvarende i sit indlæg sharing is caring i december. Dengang skrev Rune: “Man kan desværre ikke tvinge folk til at dele, men skal arbejdet med at opretholde, udvikle og bidrage med indlæg til et website som dette fortsat være relevant… må indholdet fortsat gerne være, tja… relevant. Så undgår vi måske at ende som en ren opslagstavle for mere eller mindre relevante begivenheder, seminarer, websites m.m. Det skal der selvfølgelig også være plads til, men det er – som alt andet i tilværelsen – en balancegang.”

På baggrund af denne holdning og generelt udviklingsmæssigt set, har vi i styregruppen talt om adskillige ændringer på siden, som forhåbentlig kan realiseres i løbet af efteråret og være med til at booste sidens indhold og brug, men vi skal kunne argumentere for nødvendigheden af, at siden findes, og det fordrer udefrakommende dele- og skrivelyst. Personligt ser jeg fortsat siden som det væsentligste “mødested” for både indenlands og udenlands museumsfolk udover det årlige Formidlingsseminar, fordi emnerne er tværgående i modsætning til de mange og i øvrigt fantastisk spændende dagsseminarer der udbydes, som oftest udelukkende handler om ét specifikt emne. Desuden er siden med til at give et hurtigt overblik over, hvad der rører sig p.t. på museumsformidlingsscenen. Det er ikke småting! –

en ny begrebsverden

Jeg indrømmer blankt at jeg, der har næsen dybt begravet i forskning for tiden, indimellem må tage tilløb for at indhente og samle op på de utallige nye ord og begreber der falder ind i denne verden. I løbet af det sidste halve år er ord som app, QR codes, Augmented Reality, RTC (regional training centre, for Apple, red.)og Social inklusion blevet en ny del af mit vokabular. Er jeg mon den eneste der har det sådan, eller faker I bare allesammen at være på forkant? – ellers læs endelig artiklerne og siderne jeg har henvist til, hvis du har det som mig. Om lidt er de allerede passé. Det paradoksale i at svømme rundt i nye begreber, er at grundstammen i museumsverdenen er statisk. Vi beskæftiger os (primært) med døde ting, som vi med alle mulige krumspring forsøger at puste lidt liv i, så gud ske lov for vores kreativitet, brug af samfundsteorier og nye digitale medier til at få historien og historierne om fortiden, nutiden, agurketiden og fremtiden bragt ud til verden. Og bliv endelig ved med at blogge om hvordan I gør.

det tager (stadig) kun 5 minutter

Jeg har netop genlæst mit eget første blogindlæg på siden. Det er 3 år gammelt, men i stil med budskabet i disse ytringer. Det handlede om at bruge mindre tid på Facebook for at få mere tid til formidlingsnettet (!) Dengang havde Facebook endnu ikke nået de faglige vidensdelingsdimensioner det har i dag, og jeg gav det ikke mange chancer, men nu er det en tidsrøver af rang og om lidt vil jeg selvfølgelig distribuere dette indlæg på Facebook, så hele min skare af venner og bekendte, heriblandt en masse museumsfolk, kan læse det. Dermed har jeg delt en velment opfordring fra Formidlingsnetværket til fortsat at være opmærksom på og se kvaliteten i at bruge Formidlingsnettet til at dele relevante erfaringer, meninger, holdninger og skabe debat omkring alverdens formidlingsemner.

Skriv et svar