Besøgstal for hjemmesider

Jeg kan forstå, at Kulturarvsstyrelsen lægger op til, at besøgstal på museernes hjemmesider fremover skal indgå i statistikkerne. I dag er sådanne besøgstal næsten umulige at opdrive, bortset fra ganske få museer, der medtager dem i deres årsberetninger.

Under alle omstændigheder kræver den slags vel nogle fælles retningslinjer. Jeg ved ikke om det har været diskuteret i dette forum, men bare for www.kroppedal.dk får jeg forskellige tal alt efter om jeg bruger webudbyderen, Google Analytics eller Statcounter.

Med andre ord, en diskussion om statistik for museernes hjemmesidebesøg er vel på sin plads, og hvis ikke den har været ført, synes jeg den skal tages op ved først givne lejlighed. Der sidder trods alt bevilligende myndigheder og læser den slags tal, så helt uvæsentlige er de ikke.

Bedste hilsener

Jakob

10 comments to “Besøgstal for hjemmesider”
 1. Du har helt ret Jakob! En hurtig søgning på ‘statistik’ og ‘analytics’ her på sitet vil også resultere i en hel del hits… Vi har vendt emnet flere gange… og det er vigtigt! Måske er det på tide at vi forsøger at stable et arrangement på benene ude i virkeligheden med statistik og fælles standarder, benchmarking m.m. på dagsordenen. Hvad siger I?

  PS til Jakob: jeg har tilladt mig at ‘tagge’ dit indlæg og placere det under kategorien Web og Digitalisering (i stedet for forskelligt) Jeg håber det er ok 😉

 2. Ja!!

  Vi havde vel egentlig også engang besluttet os for et møde om Google Analytics? Jeg er ihvertfald fyr og flamme, for dette område er bare så væsentligt.

  Webstatistik er det bedste i hele verden 😉

  Jeg synes at vi bør have et møde inden sommerferien? Er det ikke en god idé…skal vi ikke doodle det?

 3. Hvad er Kulturarvsstyrelsens begrundelse for at besøgstal på hjemmesider skal indgå i statistikkerne?

  Ud over at besøg, som Jakob skriver, kan tælles på mange måder, fortæller besøgstal jo intet om kvalitet og relevans af det enkelte besøg og sidens indhold.

  Så hvad skal det bruges til?

 4. Besøgstal er på en måde OK at angive. Det giver en vis fornemmelse af aktivitetsniveauet. Det er samtidig lige så misvisende som besøgstal, når man tæller tilfældigt besøgende ved åbent hus og lignende med i den fysiske besøgsstatistik.

 5. Ja men aktivitetsniveauet af hvilken aktivitet? Søgemåskineoptimering?

  Internt er besøgstal glimrende til følge udvikling og opsætte mål for hjemmesiden, men som sammenligningsgrundlag er det efter min mening ikke brugbart (specielt ikke da museer i sagens natur ikke leverer samme “produkt”). Besøgstal KAN være en god indikator, men det KAN også være misvisende. Om det er det ene eller andet, ved man ikke, hvis man har besøgstallet alene.

  Jeg håber ikke KUAS vil fokusere særlig meget på det ene tal…

 6. Set løsrevet er virtuelle besøgstal ligeså arbitrære som fysiske, men det bør vel ikke resultere i at kun fysiske besøgende tælles? Jeg er sikker på at vi kan finde en inde på KUAS, der gerne giver svar på hvad der ligger bag overvejelserne – og jeg håber (og tror) da heller ikke at det bare er et spørgsmål om bevidstløs opregning af hits, unikke besøgende, gennemsnitlig tidsforbrug på siderne, hvor mange penge du smider efter SEO osv. (måske kan vi endda få en til at komme og fortælle om det?)

  Der er helt bestemt problemer – og ikke mindst flere niveauer i diskussionen omkring statistik og besøgstal. Internt er webstatistik, som nævnt, et uomgængeligt udviklingsredskab. Det kan også være et godt redskab i forhold til ledelse (og bestyrelse) i forbindelse med budgetforhandlinger og prioriteringen af webarbejdet på museet.

  Under alle omstændigheder er der noget der tyder på at dette er en diskussion der er værd at tage op og holde fast i. Ved at få diskuteret problemerne og måske opstille nogle ideer til en fælles holdning og standard på området har vi også mulighed for at påvirke processen…

 7. Når man henter puljepenge til digital formidling bygget op omkring hjemmesiden, er digitale besøgstal naturligvis ligeså relevante som almindelige besøgstal.

  Som flere skriver er optællingen af disse jo også temmelig arbitrær. For eksempel står vi med et øget krav om eksterne aktiviteter, men udstillinger på rådhuse, biblioteker osv. er stort set umulige at opgøre besøgstal på. Det samme gælder store gratis udendørsarrangementer.

  Uanset om vi kan lide det eller ej, er besøgstal det første – undertiden det eneste – politikere og embedsmænd fæstner sig ved i en årsberetning. KUAS er nok ikke problemet, jeg tænker især på de mange museer, der er afhænge af kommunalbestyrelser, fonde osv.

  Derfor er fælles retningslinier ønskværdige. Når jeg får forskellige besøgstal alt efter hvilket analyseværktøj jeg benytter, har jeg en mistanke om, at det til dels skyldes, hvorvidt de medregner besøg fra museets egne medarbejdere. Et museums interne besøg har vel ikke megen relevans for offentligheden.

  Jeg deltager derfor gerne i et møde om emnet

  God weekend

  Jakob

 8. Jeg må ærligt indrømme, at jeg faktisk synes, at det (til trods for alle problemstillingerne som jeg udmærket kan se!) er en rigtig god idé at måle på digitale besøgstal. Hvorfor ikke spille aktivt ud ved at give nogle bud på, hvad vi selv synes er relevante målepunkter og hvorfor. Målet kunne jo være, at vi også gerne selv skulle kunne bruge målingerne til noget fornuftigt i fht. vores webudvikling.

  Det er selvfølgelig rigtigt at digitale besøgstal kan afspejle, om man er god til SEO, men på samme måde kunne man jo hævde, at det fysiske besøgstal så afspejler om man er god til markedsføring og har midlerne hertil. Men både SEO og markedsføring synes jeg er nødvendige kompetenceområder at udvikle, hvis vi gerne vil gøre kulturarvsinstitutionernes muligheder og tilbud mere synlige.

  Jeg synes heller ikke, at det er urimeligt at se på, om de sites og sider vi laver bliver set og anvendt eller ej. Der kan være mange andre (også kvalitative) parametre, som er relevante, men jeg er helt enig med Jakob: henter man fx puljepenge til et digitalt formidlingsprojekt, der skal rette sig imod den brede offentlighed, så er det fornuftigt at man i sin efterfølgende evaluering og måling ser på, om det ser ud til at være lykkedes eller ej.

  Jeg mener også, at en øget opmærksomhed omkring digitale besøgstal kan være med til at øge vores egen bevidsthed omkring synlighed på nettet. Det tror jeg er godt, når vi taler bred formidling. Desuden kan vi måske håbe på, at interesse for digitale besøgstal kan være med til at bane vejen for en større anerkendelse af det digitale rum, som et sted at møde kulturarven??

Skriv et svar