Dialog- og udviklingsseminar

NORDISK MUSEUMSFORBUND – DANMARK INDBYDER TIL
DIALOG- OG UDVIKLINGSSEMINAR

Et opfølgningsseminar på 100 års jubilæumskonferencen 2015. Seminaret afholdes i samarbejde med frilandsmuseet Den Gamle By, Aarhus, Danmark.
16. – 18. september 2016 – Tema: FORMIDLING – DET TALTE ORD

Formidling er et af de store centrale diskussionsområder på de nordiske museer. Hvordan formidler vi bedst udstillinger, litteratur og forskning? Hvordan når vi bedst børnene, der besøger vore museer? Hvordan målretter vi formidlingen i forhold til en tid, hvor den digitale formidling vinder frem? Er det talte ords tid forbi? Nordisk Museumsforbund er et forum for drøftelse af disse spørgsmål og en lang række andre lignende spørgsmål.
Dialog- og udviklingsseminariet har tre fokuspunkter: 1. Præsentation af den praksis, Den Gamle by og andre museer i Aarhus praktiserer. 2. Udvikling af et fælles papir om en nordisk praksis gennem arbejdsmøder. 3. Dannelse af et dialognetværk mellem nordiske museer.

Læs hele programmet: Seminar om museumsformidling 16 -18 09 2016

Praktiske oplysninger
Prisen for Dialog- og Udviklingsseminaret er 999 DKK. Tilmelding og betaling skal ske inden den 15. august 2016. Prisen indbefatter program og måltider som beskrevet i programmet i denne folder. Ved afbestilling senere end den 1. september tilbagebetales konferenceprisen, fratrukket 300 DKK i administrationsudgift. Ved senere afbestilling tilbagebetales der ikke. Deltagerne skal selv sørge for overnatning og enkelte måltider under seminaret. Ledsagere betaler ordinær konferencepris og kan deltage i seminaret.

Betaling af konferenceafgift
Betaling for deltagelse dialog- og udviklingsseminaret skal ske til:
Jens Peter Munk – e-mail: jenmun@tmf.kk.dk – her vil man modtage informationer omkring indbetaling af seminargebyr

Tilmeldingen skal indeholde
Navn:……………………………………………………………………
evt. ledsagers navn: ……………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………
Land: ……………………………………………………………………
tel.: ……………………………………………………………………….
e-mail:……………………………………………………………………
Specielle ønsker omkring mad………………………………….

Skriv et svar