Museers formidling til børn

Bedre integration af børn i museumsverden

Skoletjenesten er hos de fleste museer på landsplan et velkendt fænomen. Men ordet ’skoletjeneste’ indikerer at de tilbud der udbydes fra museerne, vedrører de børn der går folkeskolen. Det vil sige børn i alderen fra 6 år og opefter. Denne ide fungerer udmærket, for det er af afgørende betydning at skolebørn har kendskab til museumsverden og ligeledes gør brug af den.

Men efter min mening burde flere museer landet over, udvide deres målgrupper til yderligere at omfatte børnehave børn, altså de 3-6 årige. Grundlaget for at adskillige museer fravælger at målrette tjenester og rundvisninger til sidstnævnte målgruppe, hænger ofte sammen med at museerne finder dette for besværligt og omkostningskrævende. Men sådan mener jeg ikke det nødvendigvis det behøver at forholde sig. Museer der ikke har taget denne udfordring op, og ligeledes ikke påtænker at gøre det, bør tage dette op til revision! Det er også af afgørende betydning, at børn i børnehave alderen præsenteres for hvad et museum er, og derved kan opnå muligheden for at få interesse herfor tidligst muligt. 

 

Krav til formidlingen

Naturligvis skal formidlingsformen tilpasses de 3-6 årige når der skal foretages rundvisninger. For børn i denne aldersgruppe er mødet med museumsverden, forbundet med noget, disse ingen forudsætning har for at forstå. Formidlingen skal derfor foregå på niveau hvor børnene forstår budskabet. Desuden skal museerne forholde sig tidsbegrebet og til abstraktioner på en alternativ måde, da det ikke vil give mening at forvente, at børn skal forstå, at Christian 4. dør før slaget ved Dybbøl, eller forvente en analyse af forskellen mellem levevilkår i middelalderen og i dag. Årstal, historiske perioder og svære begreber bør derfor undlades, da dette udelukkende vil skabe forvirring. For børn findes der tre tidsbegreber: fremtiden, den tid barnet kender og husker (nutiden), og den tid der ligger før (fortiden).

Endvidere er vigtigt at museerne sætter sig et klart mål for, hvad der konkret ønskes formidlet til den pågældende målgruppe. Kun de elementer, der er centrale for rundvisningen og temaet skal beskrives. En god ide hertil kunne være at fokusere formidlingen til en af de temarammer, et museum allerede beskæftiger.

 

Hvordan vil Billund Museum formidle?

Temaet for Billund Museum er ”Kend din by” hvor museets udstilling omhandler Billund og Grindsted byers historie. Museet har kun få gange foretaget rundvisninger henvendt til børnehave børn. Derfor foreslog jeg, som museets praktikant, at rundvisningen kunne tage form som en byvandring. Inspirationen hertil fandt jeg i artiklen ”Kulturmiljø i småbørnshøjde” af Terkel Christensen og Bettina Buhl. Formidlingen handler i denne artikel om det lokalmiljø børnene vokser op i, i Odder og har kendskab til. Temaet er her hvordan byen over tid har forandret sig. Rundvisningen foregår derfor ikke på museet, men ude i bymiljøet, i form af en byvandring. Til at illustrere hvordan byens tidsmæssige forandring, anvender museet temaerne ”Odder i nutiden”, ”Odder på mormors tid” og ”Odder på oldemors tid”, for at børnene kan forholde sig til de valgte tidsperioder. Til det formål gør museet brug af en rejsekuffert der indeholder et bykort med en indtegnet rute og mapper med 20 puslespil. Hvert puslespil forestiller et bestemt hus, en plads eller en gade som den engang så ud. Børnenes opgave er at samle puslespillet og herefter i fællesskab, snakke sammen om hvordan den bygning de er nået frem til ser ud i dag, sammenlignet med bygningen fra oldemors tid. Formålet hermed er at tydeliggøre for børnene, at miljøet og dets elementer har forandret sig. Nogle bygninger er blevet revet ned, mens nye er kommet til. Andre bygninger eksisterer endnu, men har fået nye funktioner.

 

Dette er en måde hvorpå at formidlingen til børnehave børn kan gøres attraktiv, uden at være ressourcekrævende. Rundvisningen foregår ikke i selve museumsbygningen og børnehavepædagogerne kan hurtigt sættes ind i konceptet. Herved kræves det altså ikke, at en af museets ansatte følger med på byvandringen. Endvidere behøver der ikke at satses på et byudviklingskoncept, der er muligheder for at benytte et andet tema i til denne formidlingsform.

 

Anja Sørensen, praktikant

Billund Museum

Skriv et svar