NCK-prisen 2009 til norsk museumskvinde

hpim1780

Hermed et lille rejseblogindläg fra NCK´s vårkonference i Östersund – derfor de lidt svenske vokaler 😉

I går aftes ved festmiddagen på den årlige vårkonference blev spändingen udlöst og det afslöredes, at årest prismodtager af NCK-prisen blev Ann-Siri fra Sverresborg Museum. Der vil naturligvis komme yderligere info og motiveringen bliver publiceret på NCK´s website. Der har også väret spändende indläg, og jeg ser frem til at höre om work-in-progress i eftermiddag. Jeg har bl.a. hört rygter om et arkiv-spögelses-initiativ, som lyder väldigt interessant ;-).

Gårsdagen böd på b.la. to interessante opläg om lärende aktiviteter särligt rettet imod den 3 og 4 alder. Marie Bourke fra National Gallery i Irland fortalte om nogle interessante programmer omkring kunsthistorie og kunstforståelse som bl.a. også gav deltagerne mulighed for egen kunstnerisk udfoldelse. Museet er ved at lägge sin website om, og hun var derfor ret interesseret i SMK´s ulk-projekt. Det näste opläg handlede om et finsk äldreteater og introducerede et begreb, som ihvertfald jeg ikke tidligere har hört i kulturavsverdenen, “flow”. Dvs. en tilstand af lystfyldt engagement som gör personen istand til at sätte sig ud over forhold, som ellers kan virke hämmende for kreativitet og udfoldelse (fx gigtsmerter, generthed, etc.)

Det förste opläg idag blev leveret af Ebbe Westergreen fra Kalmar läns museum, som modtog NCK-prisen sidste år. Han talte om tidsrejser og om arbejdet med sådanne i Sydafrika og Sverige. Han nävnte i övrigt at museet for nyligt, ca. 2 år siden, havde skiftet det strategiske fokus fra “börn og unge”  til livslang läring i erkendelse af at läring og udvikling bör väre väsentligt for kulturarvsinstitutioner ifht. alle aldersgrupper.

One comment to “NCK-prisen 2009 til norsk museumskvinde”
  1. Pingback: MuseiTeknik - IKT, utställningar och förmedling :: “Historymapping” – digitala berättelser och minnen :: March :: 2009

Skriv et svar