Rummet som medfortæller – Hvad kan iscenesættelse som formidlingsgreb?

Kom til gratis seminar herom på Det Kongelige Bibliotek, 27. oktober:

Mød Jonathan Hale, som forsker i arkitektur og rumlig iscenesættelse. I en offentlig forelæsning til danske museer introducerer han sine tanker og teorier om relationen mellem arkitektur og kroppen i museumsudstillinger. Anledningen til besøget er et forskningssamarbejde med Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med det af Kulturstyrelsen støttede formidlingscenter “Bæredygtighedens Prisme”.

Jonathan Hale, som var medredaktør på antologien Museum Making, 2012 er lektor og docent i arkitekturteori ved University of Nottingham. Forholdet mellem krop og rum står centralt i hans forskning, der trækker på fænomenologien og forskning indenfor en række forskellige fagområder. Hale har i museologisk sammenhæng undersøgt vilkårene for, at arkitektur og rumlige miljøer kan kommunikere og formidle fortællinger.

På Det Kongelige Bibliotek forskes der i, hvad det iscenesatte og arkitektonisk tilrettelagte udstillingsrum kan betyde for formidling af genstande og metafortællinger. Gennem interviews undersøges, hvordan en række udstillingsgæster skaber betydning i iscenesatte udstillinger, og hvordan den betydningsdannelse støttes, udfordres og på anden måde påvirkes af den rumlige iscenesættelse.

Forskningen knyttes til de to aktuelle udstillinger Krigens Spor. Fotografier fra 1864, og Ned med våbnene. Syv danskeres kamp for fred under 1. Verdenskrig, hvor det Kongelige Bibliotek har arbejdet med genstands- og historieformidling som en integreret del af udstillingernes iscenesættelse.

Se program og tilmelding for seminaret på ODM’s hjemmeside

 

Skriv et svar